Rhestru adeilad hen ysgol Groves yn Wrecsam am yr eildro

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Marcus Jones

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhestru hen adeilad ysgol yn Wrecsam am yr eildro.

Ym mis Awst eleni roedd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddai hen Ysgol Groves yn derbyn statws adeilad rhestredig - gan olygu na fyddai'r cyngor yn gallu ail-ddatblygu'r safle ac adeiladu o leiaf un ysgol gynradd yno.

Fe wnaeth y cyngor gais am adolygiad barnwrol i edrych ar y penderfyniad hwnnw - ac roedd y cais yn llwyddianus.

O ganlyniad fe wnaeth yr Uchel Lys wyrdroi penderfyniad yr AC Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi ac Isadeiledd, oedd yn gyfrifol am restru'r adeilad.

Ond mae Mr Skates nawr wedi penderfynu rhestru'r adeilad unwaith eto.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru ddydd Mawrth: "Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi cael cais i benderfynu os oes angen rhestru safle cyn ysgol Grove Park yn Wrecsam fel adeilad gyda nodweddion pensaerniol neu hanesyddol arbennig.

"Mae wedi penderfynu rhestru'r adeilad gyda'i gysylltiad hanesyddol ar y sail ei fod o ddiddordeb pensaerniol arbennig o achos ei safon weledol, crefftwaith a manylder addurnol."

Bu grŵp Save Our Heritage yn ymgyrchu'n galed i restru adeilad Ysgol Groves, gan fynnu y byddai ei ddymchwel yn "erydu cymeriad pensaernïol Wrecsam".

Wrth ymateb i'r newyddion diweddaraf am restru'r adeiladau o'r newydd, dywedodd arweinydd Cyngor Wrecsam, y cynghorydd Mark Pritchard:

"Rydym yn siomedig iawn gyda'r penderfyniad ac fe fyddwn yn cymryd cyngor cyfreithiol i edrych ar y ffordd ymlaen.

"Gallaf sicrhau pawb fod y cyngor wedi ei ymrwymo i ddarparu addysg ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain yn Wrecsam ar y safle yma ac ni fydd y penderfyniad hwn yn lleihau ein hymrwymiad."

Ffynhonnell y llun, Marcus Jones