Blwyddyn arall, blwyddyn well?

Mae blwyddyn newydd yn ddechrau newydd, a phawb yn gobeithio am flwyddyn wych a hapus.

Beth yw gobeithion rhai o sêr Cymru ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod?

Al Lewis, canwr-gyfansoddwr

"Fy ngobaith i am 2017 yw fod y byd yn dod yn agosach a bod y gwleidyddion yn edrych at y pethe sy'n dod â ni at ein gilydd yn hytrach na'r hyn sy'n ein gwahanu!"


Caryl Gruffydd Roberts, beirniad Fferm Ffactor

"Mae fy ngobeithion ar gyfer 2017 yn dechrau gyda iechyd, hapusrwydd a chariad i deulu, ffrindiau a phawb arall sydd eu hangen. Yn ogystal, rwy'n gobeithio am fyd lle nad yw plant yn gorfod dioddef oherwydd rhyfeloedd dynion ac ein bod ni gyd yn dysgu i garu a pharchu ein cyd-ddyn. Mi fuasai hefyd yn grêt gweld Trump yn baglu ar ei ffordd mewn i'r Tŷ Gwyn!"


John Walter, darlledwr

"Dwi'n gobeithio am fwy o lwyddiant i dîm pêl-droed Cymru, llwyddiant i'r Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Fôn - ac y bydd y naill yn haeddu llwyfan yn y llall!"


Dylan Jenkins a Tomos Dafydd, cyflwynwyr Radio Cymru Mwy

Dylan - Parhau i weithio ar Radio Cymru, mynd i gyfandir newydd, treulio mwy o amser gyda'r gath, prynu pâr o jeans sy'n ffito'n really da, dechre chat DISCO ar lwyfan a chal y dorf i ymuno mewn, seiclo i'r gwaith pob dydd a tyfu llysiau fy hun (er bod 'da fi ddim gardd...!)

Tomos - Bod cyfres newydd Twin Peaks yn plesio a jest joio 'yfe!


Lisa Victoria, actores Sheryl ar Pobol y Cwm

"Bydd dechrau 2017 yn un cyffrous iawn i fi, achos ar Ionawr 14eg mi fyddai'n priodi! Ar ôl blynydde o fyw wrth fy hunan, peidio gorfod meddwl a becso am neb arall, am 1.30pm yng Nghapel Hermon Treorci, bydd newid enfawr i'm mywyd.

"Fy ngobaith felly am y flwyddyn i ddod yw hapusrwydd, iechyd da, ac i ddod i arfer â chyd-fyw unwaith eto... ac wrth gwrs i fod yn wraig wych!"

Blwyddyn newydd dda i chi i gyd!