Hyder i fentro

Owen Derbyshire
Image caption Owen Derbyshire

Yng nghynhadledd Web Summit yn Lisbon fis diwethaf roedd cwmni o Gymru yn bumed ar restr o 1,500 o gwmnïau mwyaf addawol.

Sylfaenydd cwmni Properr - sy'n hwyluso'r broses o werthu tŷ - ydy Owen Derbyshire, sy'n 26 oed ac yn dod o Gaerdydd. Mae'n dweud wrth Cymru Fyw bod gan Gymru lawer i'w gynnig yn y byd busnes ond fod un peth ar goll...


Arbrofi

O'n i'n tipyn bach o Del Boy yn yr ysgol. O'n i'n arfer mynd i ocsiwn i brynu'r stwff 'ma oedd mor rhad ac o'n i'n gwerthu nhw ar eBay a gwneud elw bach teidi. O'n i tua 15 neu 16 oed, ond o'n i ddim cweit yn deall mai busnes o'dd hwnna - o'n i ddim yn deall mod i'n bod yn entrepreneurial.

Es i i'r brifysgol i Gaerwysg am flwyddyn, ond do'n i ddim yn teimlo bod e'n siwtio fi. Dwi'n credu mai'r strwythur o'dd e achos dwi'n berson eitha' annibynnol. O'dd e'n teimlo bach yn frustrating meddwl mod i yna am dair blynedd ac o'n i'n teimlo mod i eisiau bod yn creu.

Dwi'n deall yn iawn y rhesymeg dros fynd i'r brifysgol ond dwi'n meddwl fod scope i arbrofi gyda syniad tra bod ti yno. Dyna rywbeth nes i ddim cweit gwneud yn iawn. Ond mae e'n adeg diddorol iawn ym mywyd rhywun a falle mai dyna'r adeg i ti fod yn cymryd risg.

Es i 'nôl i Gaerdydd i wneud bits and bobs; gweithio ar gwpl o apps, ond d'on i ddim wir yn gwybod be' o'n i'n ei wneud. Ond o'dd e i gyd yn dysgu fi am sut i ddatblygu busnes, sut i ddatblygu product.

Nes i werthu tŷ ar ddiwedd 2014, dechrau 2015 ac o'n i methu credu pa mor aneffeithlon o'dd y broses. Am chwe mis do'dd dim cliw gen i be' oedd yn digwydd. O'n i'n teimlo gymaint allan o'r loop ac mae'n lot o arian i foi ifanc i fod yn ymddiried yn rhywun arall.

O'n i'n nabod lot o bobl o'dd yn dechre start-ups felly nes i ofyn os oedd modd symleiddio'r broses a'i wneud e'n fwy transparent. Wrth edrych ar y sector, mae e'n archaic - mae 'na gymaint o hen brosese' sy' wedi bod ers cannoedd o flynyddoedd.

Wnaeth hi gymryd rhyw flwyddyn i ni weld sut allen ni symleiddio'r broses ac ym mis Chwefror eleni roedden ni'n eitha' cyfforddus efo'r syniad a'r cynllun busnes. Nawr mae ganddo' ni dîm o saith a swyddfa gyferbyn â Chastell Caerdydd. Ma'n nuts pa mor sydyn ma' pethe wedi datblygu.

Fi ddim yn foi tech a ddim yn foi eiddo chwaith felly mae'n bwysig cael y bobl 'ma sydd lot gwell na fi i helpu i ddatblygu'r busnes. Mae'n bwysig cael y bobl ore o dy gwmpas di a rhai sy'n credu yn yr un weledigaeth ac sy'n tynnu yn yr un cyfeiriad.

Image copyright Maryna Yaroshchuk/Twitter
Image caption Web Summit 2016 yn Lisbon

'Mae'r sgiliau yma'

Mae'n fwy amlwg nawr nag o'r blaen, ond mae'r potensial yng Nghymru yn anferth. Ma' 'da ti'r licence 'ma i drio pethe. Ma' networks yn dynn iawn felly mae'n hawdd cwrdd â phobl. Mae 'na rywbeth diwylliannol 'ma nawr bod pobl yn hapus i edrych ar entrepreneurship fel gyrfa.

Dwi'n meddwl fod y Cymry wedi bod yn fwy averse i risg nag America, er enghraifft, ond dwi'n meddwl fod hynny'n newid. Mae'n bwysig bod busnesau da yn tyfu ac yn dod yn role models i bobl eraill. Dyw e ddim yn anodd, mae jyst angen cael yr hyder i neud rhywbeth. Mae'r sgiliau yna ganddo' ni o ran technoleg, busnes; mae jyst angen yr hyder yna arno' ni.

Mae'r costau byw yn isel yma, mae ganddo' ni brifysgolion llwyddiannus, a llywodraeth sy'n eitha' cefnogol i helpu busnesau hefyd. Yng Nghaerdydd mae'r safon byw yn wych ac i berson ifanc ti ddim angen llawer mwy.

Yn Lisbon ac yn Llundain mae pobl yn siarad am Gymru ac am y start-ups maen nhw wedi clywed amdanyn nhw ac mae hynny'n neis i glywed. O'n i'n siarad gyda rhywun o Oslo yn y gynhadledd yn Lisbon oedd yn gallu enwi pump neu chwe busnes o Gaerdydd.

Dros y chwe mis nesa' ni'n gobeithio dyblu'r tîm. Mae'n gyfnod exciting i fusnesau yng Nghymru.

Image caption Gyda'r datblygiadau newydd yng nghanol y ddinas, ai Caerdydd yw'r lle i fod i fusnesau newydd?

Hefyd ar y BBC