Miliwnydd yn 'arwain' yr heddlu at gorff dynes

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae llys wedi clywed sut y gwnaeth miliwnydd gyffesu iddo ladd dynes yr oedd yn ei chyflogi fel cymar personol am £10,000 y mis, cyn arwain yr heddlu i'r man lle'r oedd wedi gadael ei chorff.

Yn Llys y Goron Casnewydd, mae Peter Morgan, 54 oed o Lanelen, Sir Fynwy, yn gwadu llofruddio Georgina Symonds.

Clywodd y rheithgor ddydd Mawrth ei fod wedi rhoi goriadau gweithdy fferm i swyddogion oedd yn ymchwilio i ddiflaniad Ms Symonds.

Fe honnir ei fod wedi dweud wrth yr heddlu: "Bydd angen y goriadau yna arno chi - mae hi wedi ei chloi yn yr adeilad allanol".

Mae Mr Morgan, sydd yn briod ac yn dad i ddau, wedi ei gyhuddo o grogi Georgina Symonds ym mis Ionawr yn dilyn bod mewn perthynas gyda hi am dair blynedd.

Mae wedi ei gyhuddo o lofruddio'r ddawnswraig bwrlesg yn y byngalo lle'r oedd hi'n byw ar dir y castell yr oedd o yn ei berchen.

Roedd Ms Symonds, o ardal Allt-yr-ynn o Gasnewydd, yn derbyn rhwng £7,000 a £10,000 y mis gan Mr Morgan i weithio fel cymar personol iddo.

Ond clywodd y rheithgor ei fod wedi "gwylltio" wedi iddo glywed am ei chynllun i symud i Lundain i weithio.

Mae'r achos yn parhau.