Llywodraeth Cymru i 'ystyried' gwahardd ffioedd rhentu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae Carwyn Jones wedi dweud ei fod yn ystyried gwaharddiad ar ffioedd rhentu yng Nghymru.

Cafodd gwaharddiad yn Lloegr ei gyhoeddi gan y Canghellor, Philip Hammond yn Natganiad yr Hydref.

Dywedodd Mr Jones ei fod yn rhywbeth sydd "o dan ystyriaeth", a bod y dystiolaeth yn awgrymu nad oedd y rheolau wedi arwain at dwf mewn rhent yn yr Alban, sydd hefyd wedi cyflwyno gwaharddiad

Ond fe gafodd y Prif Weinidog ei gyhuddo gan arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood o fod yn araf i ymateb i "gwestiwn hynod bwysig yn ymwneud â chyfiawnder cymdeithasol".

Pasio'r gost ymlaen?

Mae asiantau rhentu yn gallu codi ffi ar denantiaid am nifer o resymau gweinyddol megis gwirio gyda chanolwyr, archwilio hanes credyd person, neu eu statws mewnfudo.

Ond mae elusen dai Shelter Cymru wedi dweud bod rhai pobl yn ei chael hi'n "anodd iawn" dod o hyd i'r arian i dalu ffioedd o'r fath er mwyn rhentu tŷ.

Fe rybuddiodd Cymdeithas y Landordiaid Preswyl y gallai tenantiaid weld eu rhent yn codi petai'r gost yn cael ei basio ymlaen i landlordiaid.

Ond fe fynnodd Ms Wood ei bod hi'n bryd gweithredu, gan holi pam nad oedd Llywodraeth Cymru wedi gwneud unrhyw beth er i'r Alban gyflwyno gwaharddiad ar y ffioedd yn 2012.

"Fe fydden i wedi meddwl bod pedair blynedd yn hen ddigon o amser," meddai.

Dywedodd Mr Jones y byddai esiampl yr Alban "yn chwarae rhan flaenllaw yn y penderfyniadau fyddwn ni'n eu gwneud dros y misoedd nesaf".