Carcharu hyfforddwr gyrru am achosi gwrthdrawiad angeuol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Andrew Price
Disgrifiad o’r llun, Roedd Anita Corless yn gweithio fel hyfforddwr gyrru ac yn rhedeg cyrsiau ymwybyddiaeth cyflymder

Mae dynes oedd yn gweithio fel hyfforddwr gyrru wedi'i charcharu am 16 mis ar ôl achosi gwrthdrawiad ble cafodd dynes 83 oed ei lladd.

Roedd Anita Corless, 58, ar y ffordd i ddysgu cwrs ymwybyddiaeth cyflymder, pan geisiodd oddiweddu cerbyd o'i blaen ar yr A483 rhwng Y Trallwng a Cei'r Trallwng ar 25 Mawrth.

Fe achosodd hynny wrthdrawiad gyda phum car yn rhan ohoni. Bu farw Rita Wharton, oedd yn gyrru un o'r cerbydau, yn y fan a'r lle.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug fe gyfaddefodd Corless i achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus, ac fe gafodd ei charcharu am 16 mis.

Cafodd ei gwahardd hefyd rhag gyrru am ddwy flynedd ac wyth mis, ac fe fydd yn rhaid iddi sefyll prawf gyrru estynedig.

'Craig y teulu'

Fe glywodd y llys bod Corless wedi tynnu allan o res o draffig er mwyn ceisio pasio'r ceir o'i blaen, er nad oedd lle iddi wneud.

Cafodd hithau ei hanafu'n ddifrifol yn y gwrthdrawiad, ac fe ddywedodd wrth y llys nad oedd ganddi unrhyw gof o'r digwyddiad.

Clywodd y llys bod Ms Wharton, oedd yn dod o'r Trallwng, yn ddynes actif oedd yn dal i weithio ac yn byw fel dynes yn ei 50au.

Dywedodd ei merch, Diane Dunderdale, bod ei bod hi'n graig i'r teulu ac yn "ffrind gorau i mi".

'Goddiweddu peryglus'

Roedd Corless yn dod o Aberdaugleddau yn wreiddiol, ond roedd hi wedi bod yn byw yn Sir Efrog ac yn gweithio fel hyfforddwr gyrru yn ogystal â rhedeg cyrsiau ymwybyddiaeth cyflymder i Gyngor Sir Caerhirfryn.

Dywedodd Darren Halstead ar ran yr amddiffyniad bod Corless yn edifar yn fawr am y boen roedd hi wedi'i achosi i deulu Ms Wharton.

Doedd hi ddim wedi bod yn gyrru'n ddiofal ar y diwrnod hwnnw meddai, ac roedd ganddi record yrru lan.

Dywedodd y barnwr Niclas Parry bod y gwrthdrawiad yn un allai fod wedi'i osgoi yn llwyr, a bod yn rhaid i hynny "gael ei adlewyrchu gyda dedfryd o garchar".

"Fe wnaethoch chi yrru'ch cerbyd heb esboniad tuag at draffig oedd yn dod tuag atoch, mewn ymdrech oddiweddu oedd yn amlwg yn beryglus," meddai.