Canslo rhai trenau yn y de ddwyrain dros y Nadolig

Cyhoeddwyd

Bydd rhai trenau rhwng Caerdydd a Chasnewydd yn cael eu canslo yn ystod gwyliau'r Nadolig wrth i waith ailarwyddo gael ei wneud.

Mae disgwyl i'r prosiect amharu ar wasanaethau eraill yn y de ddwyrain hefyd, gyda threnau rhwng Pen-y-bont a Chasnewydd hefyd yn cael eu canslo a threnau i'r Cymoedd yn cael eu heffeithio.

Fe fydd bysus yn rhedeg yn lle'r trenau, ac fe fydd rhai trenau yn dal i redeg.

Mae'r cwmnïau trenau wedi cynghori teithwyr i gynllunio o flaen llaw er mwyn gweld a fydd eu siwrnai yn cael eu heffeithio.

Mae peirianwyr Network Rail wrthi ar hyn o bryd yn gorffen prosiect ailarwyddo sydd wedi costio £300m.

Bydd y gwaith hefyd yn gweld wythfed platfform yn cael ei gosod yng ngorsaf Caerdydd Canolog, gyda'r bwriad o leihau'r tagfeydd yn dilyn gemau chwaraeon mawr yn Stadiwm Principality.

Dywedodd Arriva Trains Wales y byddai gwasanaethau yn cael eu heffeithio o hwyr ar Noswyl Nadolig i 2 Ionawr.

Ni fydd gwasanaethau Great Western Railway yn rhedeg ar 25 a 26 Rhagfyr, ac fe fydd bysus yn rhedeg yn lle trenau ar 27 a 28 Rhagfyr, a'r 1 a 2 Ionawr.