Buddsoddiad o £18.4m mewn ysgol uwchradd yn Sir Gâr

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Cyngor Sir Caerfyrddin

Mae adeiladau newydd gwerth £18.4m Ysgol Maes y Gwendraeth yn Sir Gaerfyrddin wedi cael eu hagor yn swyddogol ddydd Mercher.

Daeth yr ysgol yng Nghefneithin i fodolaeth yn 2013 ar ôl uno dwy ysgol uwchradd - Maes yr Yrfa a'r Gwendraeth - fel rhan o gynlluniau cyngor Sir Gâr i ad-drefnu addysg uwchradd yn nwyrain y sir.

Mae'r ysgol yn gallu darparu ar gyfer 1,000 o ddisgyblion, ac yn ysgol categori 2A o ran iaith, sef bod y rhan fwyaf o bynciau yn cael eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyn yr uno, roedd rhai o rieni'r ardal wedi mynegi pryder oherwydd bod Ysgol Maes yr Yrfa yng Nghefneithin yn ysgol Gymraeg tra bod Ysgol y Gwendraeth, yn Dre-fach, yn ysgol ddwyieithog ac yn dysgu'r mwyafrif o bynciau drwy gyfrwng y Saesneg.

Mae'r adeiladau newydd yn cynnwys safle ar gyfer gwyddoniaeth a chanolfan hamdden.

Mae'r buddsoddiad hefyd yn golygu gwella'r meysydd chwarae presennol a'r safleoedd parcio ar gyfer ceir a bysiau.

Dywedodd Gareth Jones, aelod o fwrdd gweithredol y sir sydd â chyfrifoldeb am addysg: "Ma' fe'n rhan o drawsnewid addysg ym Mro Dinefwr, mae 'na welliannau wedi bod i Ysgol Dyffryn Aman, ac wrth gwrs ysgol newydd ym Mro Dinefwr, felly tro Maes y Gwendraeth o'dd hi wedyn i dderbyn buddsoddiad hefyd.

"O'dd yr ysgol rhy fach a dweud y gwir. O'ch chi yn colli hen Ysgol y Gwendraeth, dwy ysgol uwchradd yn uno. Felly oedd ishe creu campws oedd yn addas ar gyfer bron i 1,000 o blant.

"Nid gwelliannau mewn addysg fydd hyn yn unig, mae 'na welliannau i'r gymuned hefyd. Mae adnoddau penigamp ar gyfer chwaraeon i gal 'na. Bydd y rheiny ar gael i'r cyhoedd hefyd wrth gwrs, ac i'r clybiau lleol."

ffynhonnell y llun, Cyngor Sir Caerfyrddin