Canolfan forol Porthcawl: Y cam nesaf

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Porthcawl Harbourside
Disgrifiad o’r llun,
Argraff artist o'r ganolfan forol ac ardal yr harbwr

Mae canolfan forol gwerth £7m ger Porthcawl ar fin cymryd y cam nesaf wrth i'r datblygwyr chwilio am gontractwyr i'w adeiladu.

Fe ddywed cwmni Porthcawl Harbourside y dylai'r gwaith adeiladu ddechrau yng nghanol 2017, gyda'r adeilad newydd yn agor erbyn 2018 neu 2019.

Bydd yr adeilad yn gartref i chwaraeon dŵr ac adnoddau ymarfer corff, canolfan wyddoniaeth arfordirol, caffi a theatr awyr agored.

Fe gafodd y cynllun grant o Gronfa Treftadaeth y Loteri ym mis Hydref eleni.

Fe fydd yr arian hwnnw'n mynd tuag at ddatblygu'r tir, sy'n eiddo i Gyngor Pen-y-bont ar Ogwr.

Cafodd cwmni Porthcawl Harbourside ei sefydlu fel cydweithrediad rhwng Ffederasiwn Syrffio Cymru a Chadetiaid Môr Porthcawl gyda chyfraniad dau sydd bellach yn gyfarwyddwyr, sef Stuart Bentley a'r cyn-faer Mike Clarke.

Dywedodd Mr Clarke y byddai'r ganolfan newydd yn adlewyrchu hanes yr ardal ac y byddai'n "ganolfan o fwrlwm fydd yn denu twristiaid".

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r safle ar gyfer y datblygiad yn arfer bod yn gartref i sinema a phwll padlo
Ffynhonnell y llun, Porthcawl Museum
Disgrifiad o’r llun,
Ddegawdau yn ôl roedd yr ardal yn edrych yn wahanol iawn

Dywedodd rheolwr gweithredu'r cwmni, Mark Bryant, ei fod yn disgwyl i'r gwaith pwrcasu ddigwydd "cyn y Nadolig" ac y byddai gwahoddiad i gontractwyr gynnig am y gwaith bryd hynny.

Yn ôl Mr Bryant mae'r gefnogaeth gan y gymuned leol wedi bod yn "wych".

"Allen ni ddim fod wedi gwneud hyn hebddyn nhw," meddai. "Maen nhw wedi bod yn rhan o gael yr holl gynllun i ddechrau.

"Ry'n ni wedi bod yn gweithio gyda'r Siambr Fasnach, yr Ymddiriedolaeth Ddinesig a'r YMCA... maen nhw i gyd wedi bod yn gefnogol iawn.

"Mae'r dref i gyd wedi dod at ei gilydd i gefnogi hwn."

Mae'r ganolfan yn gobeithio creu'r hyn sy'n cyfateb i 50 o swyddi llawn amser.