Pryder grwpiau am golli cymorth Cymunedau'n Gyntaf

  • Cyhoeddwyd
PlantFfynhonnell y llun, Thinkstock

Mae grwpiau cymunedol yn ceisio cael sicrwydd wedi iddi ddod i'r amlwg bod cynllun Cymunedau'n Gyntaf yn debygol o ddod i ben.

Mae'r cynllun wedi bod yn cefnogi'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cymunedau, Carl Sargeant fis diwethaf nad dyma'r ffordd fwyaf effeithiol o fynd i'r afael â thlodi.

Ychwanegodd y byddai cyflwyno cynllun newydd, ond hyd yn hyn mae grwpiau sy'n derbyn cymorth drwy'r cynllun yn dweud nad ydyn nhw wedi cael unrhyw wybodaeth bellach.

Dywedodd Llywodraeth Cymru nad oes penderfyniad terfynol wedi'i wneud.

'Siomedig iawn'

Mae Faith in Families, sy'n rhedeg tair canolfan deuluol yn Abertawe, yn dweud y byddai'n rhaid iddo gau pe bai'n colli cymorth y llywodraeth.

"Dydyn ni ddim am roi'r gorau i gyflawni ar gyfer y teuluoedd yma," meddai'r pennaeth Cherrie Bija.

"I ddweud wrthyn nhw bod cyhoeddiad yr ysgrifennydd am ddod a Chymunedau'n Gyntaf i ben, roedden nhw'n siomedig iawn."

Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Carl Sargeant gyhoeddi fis diwethaf ei fod yn bwriadu dod a'r cynllun i ben

Mae Cymunedau'n Gyntaf yn gwario tua £30m pob blwyddyn, ac mae wedi gwario mwy na £300m ers iddo gael ei lansio yn 2001.

Yn Sir y Fflint, dywedodd y cynghorydd ar gyfer ardal Queensferry, Dave Wisinger bod y swyddfa Cymunedau'n Gyntaf yn ei ardal ef yn darparu cefnogaeth allweddol.

"Mae'n rhaid cael rhywbeth arall i gymryd ei le," meddai.

"Byddwn yn meddwl bod yr ysgrifennydd yn gwerthfawrogi'r gwaith da sy'n cael ei wneud ac y bydd yn cadw'r staff yma, neu cymaint â phosib, efallai mewn prosiect arall."

'Dim penderfyniad terfynol'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Er bod yr ysgrifennydd cymunedau wedi dweud ei fod yn debygol o ddod a Chymunedau'n Gyntaf i ben, does dim penderfyniad terfynol wedi'i wneud.

"Rydyn ni ar hyn o bryd yn ceisio penderfynu sut i gysylltu, cefnogi a chryfhau cymunedau ac fe fyddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i ddweud eu dweud.

"Mae hi'n rhy gynnar i ddamcaniaethu ar sut effaith y byddai unrhyw gynllun newydd yn ei gael ar ardaloedd penodol."