Trafod adeiladu canolfan wyddoniaeth yn Abertawe

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, QUT
Disgrifiad o’r llun, Mae'r syniad wedi'i selio ar adeilad y Cube yn Brisbane, Awstralia

Gall un o ganolfannau mwyaf y byd ar gyfer dysgu am wyddoniaeth a thechnoleg gael ei adeiladu yn Abertawe.

Mae'r syniad wedi'i selio ar adeilad y Cube yn Brisbane, Awstralia, sydd â 48 sgrîn ar draws dau lawr.

Byddai gwybodaeth am ddeinosoriaid, ffiseg a data am yr ardal leol ymysg y pynciau allai gael eu hastudio mewn modd rhyngweithiol yn y ganolfan.

Fe fyddai'r datblygiad yn cael ei godi ar safle'r ganolfan ddinesig, fel rhan o adfywiad gwerth £500m ar gyfer canol y ddinas.

Mae'r syniad yn cael ei ystyried gan y cyngor, Prifysgol Abertawe a datblygwyr y safle, Trebor.

Ffynhonnell y llun, QUT

'Denu ymwelwyr'

Byddai'r safle hefyd yn cynnwys acwariwm, canolfan ymchwil dyfrol a galeri wyddoniaeth.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Rob Stewart: "Byddai'r cynllun yma yn denu miloedd o ymwelwyr, yn creu swyddi, yn fudd i holl drigolion Abertawe a helpu cadw graddedigion talentog Prifysgol Abertawe yn y ddinas."

Mae rhan arall adfywiad canol y ddinas yn destun i ymgynghoriad cyhoeddus ar hyn o bryd.

Mae gan drigolion y cyfle i ddweud eu dweud ar y cynlluniau, fyddai'n cynnwys arena ddigidol, sinema, bwytai, siopau, gwesty a fflatiau.

Ffynhonnell y llun, QUT