Cynnal adolygiad o bleidlais diffyg hyder Chwaraeon Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llywodraeth Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Paul Thomas ysgrifennu adroddiad beirniadol o weithgareddau Chwaraeon Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio adolygiad i'r digwyddiadau wnaeth arwain at bleidlais o ddiffyg hyder yng nghadeirydd Chwaraeon Cymru.

Fe wnaeth y gweinidog chwaraeon, Rebecca Evans wahardd gweithrediadau bwrdd Chwaraeon Cymru yr wythnos diwethaf yn dilyn pryderon am y ffordd oedd yn cael ei redeg.

Fe wnaeth adroddiad gan y cadeirydd, Paul Thomas ddatgelu bod Chwaraeon Cymru mewn "perygl o aros yn ei unman" a'i fod wedi gwario swm "annerbyniol" ar y bwrdd.

Dywedodd Ms Evans na fyddai adroddiad Mr Thomas yn cael ei gynnwys fel rhan o adolygiad y llywodraeth.

Cylch gorchwyl yr adolygiad fydd 'archwilio ac adrodd ar amgylchiadau, y cefndir a phroblemau sy'n gysylltiedig â'r bleidlais ddiweddar o ddiffyg hyder yn y Cadeirydd gan Fwrdd Chwaraeon Cymru' meddai datganiad Rebecca Evans.

Fe fydd hefyd yn 'archwilio ac adrodd ar drefniadau llywodraethu Bwrdd Chwaraeon Cymru' ac mae disgwyl y bydd yn para am wyth wythnos.