Dyled clwb pêl-droed wedi'i thalu

  • Cyhoeddwyd
Prestatyn FCFfynhonnell y llun, CPD Prestatyn

Mae clwb pêl-droed Prestatyn wedi osgoi cael ei ddirwyn i ben mewn llys ar ôl talu dyledion treth.

Roedd Cyllid a Thollau ei Mawrhydi wedi cyflwyno deiseb i ddirwyn y clwb i ben oherwydd y dyledion.

Roedd cynrychiolwyr y clwb - a disgynnodd allan o Uwchgynghrair Cymru y tymor diwethaf ac sydd ar hyn o bryd ar frig Cynghrair Undebol Huws Gray - yn ymddangos gerbron barnwr yn Llundain ddydd Llun.

Cadarnhaodd cyfreithiwr ar ran CThEM wrth y barnwr Nicholas Briggs bod y ddyled wedi ei thalu.

Ni chafodd manylion y ddyled eu datgelu yn y llys, ond mae'r clwb wedi dweud yn y gorffennol bod y ddyled oddeutu £53,000.

Fe wnaeth y barnwr wrthod y ddeiseb yn y llys ar ôl clywed y manylion a'r dystiolaeth.

Dywedodd datganiad ar wefan y clwb: "Roedd hwn yn benllanw ymdrech anferth i godi arian gan swyddogion, chwaraewyr a chefnogwyr y clwb gyda chymorth busnesau lleol, clybiau eraill a'u cefnogwyr ynghyd â'r aelod cynulliad ac aelod seneddol lleol.

"Mae llawer o waith eto i'w wneud er mwyn cael y clwb yn ôl i lle y dylai fod, ond mae'r ysbryd cymunedol sydd wedi'i ddangos gan bawb wedi bod yn bleser i weld, ac yn esiampl o'r hyn y gallwn wneud er mwyn mynd â'r clwb ymlaen."