Diffyg glendid yng ngwesty'r Big Sleep yng Nghaerdydd

Gwesty'r Big Sleep Image copyright Google
Image caption Cafodd gwesty'r Big Sleep ei agor yn 1999

Mae cwmni sy'n berchen ar westy ynghanol Caerdydd wedi cydnabod methiannau "annerbyniol" ar ôl i ymchwiliad gan un o raglenni'r BBC ddod o hyd i ystafelloedd brwnt.

Fe gwynodd nifer o westeion am Westy'r Big Sleep wedi i olion gwaed gael eu canfod ar y walydd.

Roedd yna hefyd sbwriel ar y llawr ac roedd yr ystafelloedd molchi yn llawn budreddi.

Fe ganfu y rhaglen X-Ray hefyd nad oedd y cwiltiau yn lân, bod llwydni ar y ffenestri a phryfed marw yn yr ystafell.

Mae'r gwesty, sydd bellach yn eiddo i gwmni Compass Hospitality, wedi addo y bydd y safon yn gwella.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae nifer o gwsmeriaid wedi mynegi eu hanfodlonrwydd am gyflwr y gwesty wrth y BBC.

Fe dalodd Jan Jones, 58 o Borthcawl £68 i aros yn y gwesty fis Ionawr.

Pan gyrhaeoddodd ei hystafell roedd 'na lawer o sbwriel yno ac nid oedd y gwely wedi cael ei wneud.

"Ro'n i'n credu i gychwyn bod rhywun arall yn aros yn yr ystafell," meddai.

Image copyright Jan Jones
Image caption Yr ystafell a gafodd Jan Jones yng ngwesty'r Big Sleep

Ychwanegodd: "Roedd yna focsys bwyd gwag yno, hen boteli cwrw ac roedd y matres wedi'i ddadorchuddio a gydag olion drosto.

"Roedd yr ystafell molchi yn frwnt ac roedd yr arogl yn ofnadwy gan fod hen fwyd wedi'i adael yn yr ystafell. Roedd y cyflwr yn ofnadwy."

Wedi siarad â rhai fu'n aros yn y gwesty, fe fwciodd cyflwynydd X-Ray Omar Hamdi ystafell yn y Big Sleep - roedd y gwely wedi torri ac roedd olion ar y matres.

"Roedd 'na fudreddi ymhobman," dywedodd. "Roedd 'na hoel gwaed ar y wal, gwallt ar y dillad gwely, llwch tew ar y sgertins ac olion mewn dau o ddroriau'r cwpwrdd ger y gwely."

Mae'r Big Sleep wedi ymddiheuro ac wedi cydnabod nad oedd y safon yn dderbyniol.

Ychwanegodd llefarydd bod camau wedi'u cymryd i wella cyflwr yr ystafelloedd ac i ddelio gyda rheolaeth wael.

Dywedodd hefyd fod y cwmni yn hyderus y bydd cyflwr y gwesty yn newid unwaith y byddai'r gwaith ailwampio wedi digwydd.

Ychwanegwyd y bydd y cwsmeriaid a holwyd ar y rhaglen yn cael eu harian yn ôl.

Mae X-ray ar BBC One Wales am 19:30 nos Lun 28 Tachwedd.