Miliwnydd 'wedi lladd' cymar personol, medd yr erlyniad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Georgina Symonds ym mis Ionawr

Yn Llys y Goron Casnewydd mae achos yn erbyn miliwnydd sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio dawnswraig yr oedd yn ei chyflogi fel cymar personol wedi dechrau.

Mae Peter Morgan, 54 oed, wedi ei gyhuddo o lofruddio Georgina Symonds, 25 oed, drwy ei chrogi wedi iddo dalu hyd at £10,000 y mis iddi am ei gwaith.

Roedd Morgan, sydd yn ŵr priod ac yn dad i dri o blant, wedi bod mewn perthynas gyda Ms Symonds am dair blynedd.

Dywedodd Williams Hughes QC ar ran yr erlyniad fod Miss Symonds wedi gweithio am gyfnod fel dawnswraig bwrlesg ac yna fe putain.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae Peter Morgan yn gwadu llofruddiaeth

Ychwanegodd Mr Hughes: "Roedd llofruddiaeth Georgina Symonds wedi ei drefnu o flaen llaw ac yn ofalus gan Peter Morgan.

"Wedi iddo ladd Georgina aeth i drafferth mawr i'w symud a chuddio ei chorff a chuddio ei lwybrau am gyfnod wedi iddo ei lladd.

"Roedd Georgina wedi bod mewn perthynas ers tua thair blynedd pan fu farw.

"Roedd Peter Morgan yn ddyn busnes llwyddianus a chyfoethog gyda phortffolio mawr o eiddo.

"Fe ddaeth ei gyfoeth o ffermio cyn iddo symud i ddatblygu eiddo ac roedd ef ei hun yn dweud ei fod yn filiwnydd sawl gwaith drosodd.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod Georgina Symonds wedi cael cyflog o rwng £7,000 a £10,000 y mis gan Peter Morgan i weithio fel ei gymar personol.

Clustfeinio

Mae'r erlyniad yn honni bod Mr Morgan wedi gosod dyfais glustfeinio yng nghartre' Ms Symonds er mwyn gwrando ar ei sgyrsiau ffôn.

Clywodd y llys ei fod wedi ei lladd ar ôl ei chlywed yn dweud wrth ddyn arall y byddai'n gadael Mr Morgan unwaith ei fod wedi trosglwyddo byngalo i'w henw hi.

Dywedodd Williams Hughes wrth y llys bod cofnodion yn dangos bod Mr Morgan wedi bod yn gwrando ar sgyrsiau ffôn Ms Symonds o Tachwedd 2015 tan y bore cyn iddi gael ei lladd.

Cyfaddefodd Mr Morgan wrth blismyn ei fod wedi lladd Georgina Symonds wedi iddyn nhw ddod o hyd i ffôn symudol Ms Symonds yng nghar Porsche Mr Morgan.

Dywedodd wrth yr heddlu: "Fe wnes i ei chrogi y bore 'ma. Fe es i â'i chorff i fferm Beech Hill. Rwy'n ei charu gymaint."

Yn ystod eu perthynas clywodd y llys bod Mr Morgan wedi rhoi nifer o bresantau i Ms Symonds gan gynnwys gwersi marchogaeth, nosweithiau mewn gwetsai moethus a thalu am lawdriniaeth gosmetig.

Mae Mr Morgan, o Lanelen ger y Fenni, yn gwadu iddo ei llofruddio ym mis Ionawr eleni.

Mae'r achos yn parhau ac mae disgwyl iddo bara am dair wythnos.