Lluniau o'r Ffair Aeaf: Dydd Llun

Mae'r Ffair Aeaf, un o uchafbwyntiau'r calendar amaethyddol, yn cael ei gynnal ar 28-29 Tachwedd ar faes y sioe yn Llanelwedd. Dyma i chi rai uchafbwyntiau:


Image caption Rwyt Dachwedd yn oer a'th farrug yn wyn!
Image caption Mae hi braidd yn oer i fod yn borcyn!
Image caption Barod i gymryd stoc
Image caption Mae hi'n brysur 'ma er gwaetha'r tywydd oer
Image caption Mae'r ferch fach yma wedi cael ffrindiau newydd
Image caption Yw hi'n dywydd hufen iâ tua Llanelwedd?
Image caption Arfon Williams, enillydd cystadleuaeth yr Heffrod Duon Cymreig, yn cael ei holi gan y bytholwyrdd Dai Jones
Image caption Mae gwell bargeinion i'w cael nac ar Ddu Gwener
Image caption Llongyfar-ci-adau!
Image caption Mae'r ceffylau a'u perchnogion yn edrych ar eu gorau
Image caption Chwilio am fargeinion
Image caption Mae'r Dolig ar ei ffordd!
Image caption Ho ho ho! Pwy yw hwn 'da Maisie te?
Image caption Tri gŵr doeth yn rhoi'r byd yn ei le
Image caption Bois y trelar
Image caption Mae'n siŵr bod rhain yn gwerthu fel cêcs poeth ar ddiwrnod mor oer
Image caption Chi'n nabod y ddau yma? Na, 'dyn ni ddim yn gw'bod pwy y'n nhw chwaith!
Image caption Buan y bydd e yma!