Lluniau o'r Ffair Aeaf: Dydd Llun

Cyhoeddwyd

Mae'r Ffair Aeaf, un o uchafbwyntiau'r calendar amaethyddol, yn cael ei gynnal ar 28-29 Tachwedd ar faes y sioe yn Llanelwedd. Dyma i chi rai uchafbwyntiau:

disgrifiad o’r llunRwyt Dachwedd yn oer a'th farrug yn wyn!
disgrifiad o’r llunMae hi braidd yn oer i fod yn borcyn!
disgrifiad o’r llunBarod i gymryd stoc
disgrifiad o’r llunMae hi'n brysur 'ma er gwaetha'r tywydd oer
disgrifiad o’r llunMae'r ferch fach yma wedi cael ffrindiau newydd
disgrifiad o’r llunYw hi'n dywydd hufen iâ tua Llanelwedd?
disgrifiad o’r llunArfon Williams, enillydd cystadleuaeth yr Heffrod Duon Cymreig, yn cael ei holi gan y bytholwyrdd Dai Jones
disgrifiad o’r llunMae gwell bargeinion i'w cael nac ar Ddu Gwener
disgrifiad o’r llunLlongyfar-ci-adau!
disgrifiad o’r llunMae'r ceffylau a'u perchnogion yn edrych ar eu gorau
disgrifiad o’r llunChwilio am fargeinion
disgrifiad o’r llunMae'r Dolig ar ei ffordd!
disgrifiad o’r llunHo ho ho! Pwy yw hwn 'da Maisie te?
disgrifiad o’r llunTri gŵr doeth yn rhoi'r byd yn ei le
disgrifiad o’r llunBois y trelar
disgrifiad o’r llunMae'n siŵr bod rhain yn gwerthu fel cêcs poeth ar ddiwrnod mor oer
disgrifiad o’r llunChi'n nabod y ddau yma? Na, 'dyn ni ddim yn gw'bod pwy y'n nhw chwaith!
disgrifiad o’r llunBuan y bydd e yma!