RT Davies: 'Dim ffydd' gan ffermwyr mewn trefn taliadau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Andrew RT Davies yn flaenllaw yn yr ymgyrch i adael yr Undeb Ewropeaidd

Dydi'r mwyafrif o ffermwyr Cymru ddim yn ymddiried yn Llywodraeth Cymru i lunio trefn newydd o daliadau ar gyfer amaethwyr, yn ôl arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig.

Roedd Andrew RT Davies yn siarad wrth i Lanelwedd groesawu degau o filoedd o ymwelwyr i'r Ffair Aeaf ddydd Llun.

Yn ôl Mr Davies, fe fyddai ganddo ragor o hyder yng ngallu llywodraeth San Steffan i gynllunio system daliadau newydd ar ôl i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod Brexit yn cynnig cyfle arbennig i lunio polisïau arbennig ar gyfer Cymru.

Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl hyd at 30,000 i ymweld â'r Ffair Aeaf yn Llanelwedd

Dywedodd Mr Davies: "Mae 'na farn ymhlith ffermwyr a phobl busnes yng nghefn gwlad sydd ddim yn ymddiried yn Llywodraeth Cymru o lunio pecyn o gefnogaeth ar hyn o bryd."

Ychwanegodd y dylai cyfrifoldeb dros daliadau amaeth gael eu trosglwyddo o Frwsel i Lundain yn syth ar ôl i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd.

Gwrthod ei sylwadau wnaeth yr ysgrifennydd materion gwledig ym Mae Caerdydd, Lesley Griffiths: "Mae amaeth wedi ei ddatganoli i Gymru ac rydym yn cydweithio yn agos â Llywodraeth y Deyrnas Unedig er mwyn cael y fargen orau ar gyfer amaeth Cymru.

"Rydw i wedi siarad â llawer o ffermwyr, yr undebau a chynrychiolwyr y diwydiant, ac rydw i wedi gweld bod awydd i gydweithio ac i mi i ddatblygu polisïau arbennig ar gyfer Cymru - sydd yn ymateb i anghenion unigryw cymunedau ffermio Cymru."

Straeon perthnasol