Y Ceidwadwyr yn galw am gyllido 'tecach'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yn ol Andrew RT Davies mae cronfeydd Ewropeaidd wedi methu ag adfywio economi Cymru

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, wedi dweud y dylid ariannu cynlluniau yng Nghymru yn decach yn dilyn Brexit.

Ar hyn o bryd mae cronfeydd yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi blaenoriaeth i ardaloedd tlotaf Cymru, yn y gorllewin a chymoedd y de.

Yn ôl y Ceidwadwyr fe ddylid edrych o'r newydd ar gyfleoedd yn dilyn Brexit i ariannu ardaloedd eraill mewn angen gan gynnwys trefi fel y Barri a Wrecsam.

Yn ôl Mr Davies "Os edrychwch chi ar wardiau mewn trefi yn y Barri, mae lefelau tlodi yr un mor uchel ag ardaloedd tlawd yn y cymoedd."

"Mae angen i gydweithio yn well a'r sector breifat mewn partneriaeth er mwyn adfywio'r economi."

Mewn cyfweliad ar raglen Sunday Politics BBC Cymru fe wrthododd Mr Davies alwad y Gweinidog Cyllid Mark Drakeford, sydd o blaid rhoi llais uniongyrchol i Lywodraeth Cymru yn y trafodaethau gyda'r Undeb Ewropeaidd.

Fe ddywedodd Andrew RT Davies bod y Prif Weinidog Theresa May wedi rhoi "digon o gyfle" i arweinwyr Lywodraeth Cymru wneud eu safbwynt yn glir.

Ansicrwydd mawr

Yn gynharach fe ddywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones bod y llywodraeth Geidwadol yn San Steffan yn gyfrifol am greu ansicrwydd mawr yng Nghymru.

Mewn erthygl yn y Sunday Times hawliodd Mr Jones bod "prosiectau difrifol ar y rhestr aros yng Nghymru a allai hybu tŵf economaidd."

Roedd diffyg cynnydd meddai gan lywodraeth y DU ynglŷn â phrosiect morlyn Abertawe, a dim cynllun i gefnogi diwydiant dur Cymru.