Tân difrifol yng nghanol Casnewydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, @jerrywsl/twitter

Cafodd tân sywleddol ei ddiffodd mewn adeilad pedwar llawr yng Nghasnewydd.

Cafodd y gwasnanaethau brys eu galw i'r adeilad yn Stow Hill am 04:10 dydd Sul.

Mae'r adeilad wedi cael difrod sylweddol, ac fe aeth rhai adeiladau ar dân gerllaw hefyd.

Bydd swyddogion yn ymchwilio i'r digwyddiad wrth i'r gwaith o sicrhau diogelwch y safle barhau.