Cyfres yr Hydref: Cymru 27-13 De Affrica

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunKen Owens yn gwthio yn yr hanner cyntaf

Prin fod hon yn gêm oedd yn cynnig adloniant difyr i'r dorf. Tîm gwan o Dde Affrica oedd hwn, ac yr oedd eu camgymeriadau sylfaenol a'r methiant i ddal y bêl yn peri mai gêm flêr a chymharol ddi-fflach oedd hi.

Ond mae trydedd buddugoliaeth Cymru dros y Springboks yn fuddugoliaeth i'w dathlu, a dyma dair buddugoliaeth allan o bedair yng nghyfres gemau'r hydref.

Dwy gic gosb oedd dechreuadau tawel y gêm, wrth i'r naill ochr a'r llall bwyso a mesur ei gilydd. Roedd cic Halfpenny dipyn anos nag un Francois Venter.

Ond wedi hynny fe welwyd peth rhedeg hyfryd wrth i Gymru gael y bêl gyda George North yn croesi'r cae i gynorthwyo i greu patrymau ymosodol diddorol.

Fe gafwyd brwydrau cicio pellach wedi hynny, brwydr oedd yn gosod Cymru ar y blaen o naw pwynt i chwech wedi hanner awr o'r gêm. Fe gafwyd eiliadau o gynnwrf i'r dorf wrth iddynt weld y bêl yn cael ei lledu'n aml. Daeth tri phwynt arall i Halfpenny wedi i Dde Affrica geisio rhedeg y bêl o'u hanner eu hunain.

Tristwch i Gymru oedd gweld Dan Lydiate yn cael ei gario o'r cae wedi anaf difrifol i'w benglin, ac wedi'r egwyl daeth Taulupe Faletau i gymryd ei le.

Pan gafodd De Klerk gerdyn melyn am daro'r bêl ymlaen yn fwriadol roedd De Affrica yn fuan yn yr ail hanner wedi eu gadael heb arweinydd. Manteisiodd Cymru ar y gwendid yn syth a chyda gwaith hyfryd gan y pac fe groesodd Ken Owens a chael cais.

Tipuric a Halfpenny yn selio'r fuddugoliaeth

ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunJustin Tipuric yn derbyn clod ei gyd-chwaraewyr

Pan oedd Cymru yn dewis rhedeg y bêl, roedd y dorf yn llawn cynnwrf, ac oni bai am un bas llac ar y diwedd byddai cyfuniad o North, Jonathan Davies a Scott Williams wedi creu cais hyfryd.

Ond wedi newidiadau yn y ddau dîm gydag 20 munud i fynd daeth mymryn mwy o fin i ymosod De Affrica.

Roedd perfformiad pac Cymru wedi dirywio ac wedi nifer o gamgymeriadau fe lwyddodd pac De Affrica i roi Cassiem dros y llinell a sgorio cais yn ei gêm ryngwladol gyntaf.

Roedd na 10 munud pryderus i Gymru gyda De Affrica o fewn trosgais i'r cochion. Ond wedi cyfnod hir yn hanner De Affrica a sawl cymal disgybledig fe fylchodd Tipuric yn rymus, ochr gamu'n hyfryd a chroesi'r llinell gais.

Gyda dau bwynt pellach gan Halfpenny roedd Cymru wedi ennill y gêm o 27-13.