Argymell newidiadau i ysbytai yn y de orllewin

Cyhoeddwyd

Mae cynlluniau wedi cael eu cyflwyno i newid gwasanaethau gofal angenrheidiol mewn dau ysbyty yn y de orllewin.

Mae bwrdd iechyd Abertawe Bro Morgannwg wedi argymell cwtogi amseroedd agor unedau mân anafiadau ysbytai Singleton a Chastell Nedd Port Talbot.

Mi allai uned Singleton hefyd uno gyda thri gwasanaeth arall sy'n trin cleifion na sydd angen gwasanaeth 999 ond sydd angen gofal brys.

ffynhonnell y llun, Google

Yn ôl y Bwrdd Iechyd nid yw'r gwasanaethau yn y ddau ysbyty yn gweithio'n effeithiol ar hyn o bryd ac mi fyddai'r cynlluniau newydd yn cwrdd â'r gofyn yn well.

Ar hyn o bryd mae uned mân anafiadau Singleton yn trin oddeutu 30 o gleifion y dydd a hynny yn ystod oriau dydd.

Mae'r uned yn ysbyty Castell Nedd Port Talbot yn trin oddeutu 120 o gleifion y dydd ac ar gyfartaledd dim ond rhyw dri claf wedi hanner nos.

Yr argymhellion ar gyfer ysbyty Singleton

  • cyfuno yr uned Meddygon Teulu, yr uned asesu, uned mân anafiadau a'r uned cleifion allanol i un uned a fyddai'n gweithredu o un ganolfan gofal brys
  • ymestyn oriau agor uned y Meddygon Teulu a'r uned cleifion allanol i 20.00 yn ystod yr wythnos
  • mi fyddai'r Uned Meddygon Teulu yn agor am y tro cyntaf ar ddyddiau Sadwrn, Sul a gwyliau banc rhwng 08:00 a 13:00
  • cau'r uned mân anafiadau am 13:00 ar benwythnos yn lle 20:00
ffynhonnell y llun, Google

Yr argymhellion ar gyfer ysbyty Castell Nedd Port Talbot

  • mae'r uned mân anafiadau ar agor ar hyn o bryd 27/7 a gellid gostwng yr oriau i 07:30 i 23:00
  • mi allai cleifion dros nos ddefnyddio adrannau brys ysbytai Treforys a Thywysoges Cymru

Dywedodd Chris Hudson, un o'r cyfarwyddwyr: "Credwn bod y newidiadau hyn yn gwneud synnwyr ac yn gwneud gwahaniaeth i'r gwasanaeth y gallwn gynnig yn enwedig yn ystod cyfnodau prysur.

"Fe fydd cael un tîm yn ysbyty Singleton yn darparu gwell gwasanaeth ac yn brofiad gwell i'r cleifion.

"Mi fydd hefyd yn gostwng y pwysau ar ysbytai cyfagos - er enghraifft ysbyty Treforys.

Yn ôl Claire Birchall, un o gyfarwyddwyr ysbyty Castell Nedd Port Talbot: "Rydym am wella ein gwasanaeth drwy sicrhau y bydd mwy o staff ar gael pan ry'n yn gwybod y bydd cleifion eu hangen."