'Peidiwch â gadael pethau gwerthfawr yn y golwg mewn ceir'

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gwent yn rhybuddio gyrrwyr i beidio â gadael nwyddau gwerthfawr yn y golwg mewn ceir. Mae 'na rybudd hefyd i bobol gloi eu ceir wedi i rywun ladrata o bedwar car yn ardaloedd Alway yng Nghasnewydd a Chaerllion.

Credir i'r lladradau ddigwydd dros nos rhwng nos Fawrth (22 Tachwedd) a bore Mercher (23 Tachwedd).

Yn ôl yr heddwas Jamie Jones: "Yn anffodus mi ladratwyd o nifer o geir yr wythnos hon. Ymhlith y nwyddau a gafodd eu dwyn mae peiriannau llywio'r lloeren, waledi a dillad.

Mae'n ymchwiliad i'r lladradau yn parhau ond yn y cyfamser ry'n yn cynghori gyrrwyr i amddiffyn eu heiddo. Edrychwch ar eich cerbydau drwy lygad y lleidr gan ystyried be allai fod yn werthfawr. Ein cyngor i yrrwyr yw i fynd â phopeth o'r car cyn ei adael - ac os nad yw hynny'n bosib gwell symud pethau i'r bŵt."