Pryder am heroin 'drwg' yn ymwneud â saith marwolaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae gweithwyr cyffuriau yn ofni bod cyflenwad "drwg" o heroin wedi arwain at o leiaf saith marwolaeth yn ystod yr wythnosau diwethaf yng Ngwent.

Fe ddaw'r ofnau wedi i ffigyrau yng Nghymru ddangos fod nifer y rhai sy'n marw o gamddefnyddio cyffuriau ar gynnydd.

Yn 2015 roedd y nifer wedi codi 50%, a hynny ar ôl pum mlynedd o'r ffigyrau'n gostwng.

Mae elusen Kaleidoscope Arch yn cynnal amrywiol wasnaethau ar gyfer defnyddwyr cyffuriau mewn hen ysgol yng Nghasnewydd. Yn ôl y prif weithredwr Martin Blakebrough mae angen i ddefnyddwyr cyffuriau yn yr ardal fod yn hynod ofalus.

"Mae cyflenwad gwael iawn o heroin wedi bod ar y stryd ac y mae'n llythrennol wedi lladd saith o bobl. Dyw pethau erioed wedi bod cyn waethed â hyn," meddai.

Tan yn ddiweddar mae nifer y rhai a oedd wedi marw ar ôl camddefnyddio cyffuriau wedi gostwng.

Ond fe ddangosodd ffigyrau llynedd fod nifer y rhai a fu farw o gamddefnyddio cyffuriau wedi codi 50%, i 168. 113 oedd y nifer yn 2014.

Ffynhonnell y llun, PA

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru dal yn ceisio dadansoddi y rhesymau dros y cynnydd. Un rheswm yn ôl Josie Smith, pennaeth camddefnyddio sylwedd, yw bod defnyddwyr heroin yn mynd yn hŷn.

"Mae rhai defnyddwyr heroin erbyn hyn yn eu 30au a 40au hwyr ac felly mae 'na broblemau iechyd cymhleth. Dyw'r system imiwnedd a chyflwr iechyd yn gyffredinol yn aml ddim cystal," meddai.

Wrth i fwy o'r genhedlaeth hŷn gymryd gorddôs o heroin mae 'na chwilio am ddulliau newydd o ddelio â'r broblem.

Yn ôl Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu'r Gogledd un ateb yw yw creu 'ystafelloedd diogel' lle gall defnyddwyr cyffuriau eu cymryd yn ddiogel o dan oruchwyliaeth staff meddygol.

"Beth 'dan ni angen yw heroin wedi'i roi ar bresgripsiwn," meddai.

"Mi fyddai hynny yn gostwng trosedd. Mi fyddai hefyd yn cael gwared ar y broblem o nodwyddau yn cael eu gollwng fel sbwriel gan y byddai defnyddwyr yn cael nodwyddau ac yn chwistrellu yn yr ystafaell ddiogel. Does 'na ddim byd i'w golli."

Disgrifiad,
Mae Arfon Jones o blaid sefydlu 'ystafelloedd diogel'

Mae Lisa, a fu'n defnyddio heroin ar un cyfnod, bellach yn gweithio yn Wrecsam helpu eraill i orchfygu eu dibyniaeth.

Dyw hi ddim yn siwr ai 'ystafelloedd ddiogel' yw'r ateb.

"Mi fyddwn i'n hoffi tŷ. Mae 'na dŷ 33 gwely yng Nghaer lle mae hawl gan bobol gymryd cyffuriau yn eu hystafelloedd. Pan es i yno, roedd e'n daclus, roedd e'n gymuned," meddai.

"Petai dim ond ystafell i lawr y ffordd, a fyddwn i'n mynd i'r ystafell honno? Efallai ddim, efallai y byddwn yn cerdded mas."

Mae 'na tua 100 o 'ystafelloedd diogel' ar draws y byd. Fis diwethaf fe benderfynodd yr awdurdodau yn Glasgow mewn egwyddor i gael adnodd o'r fath - hon fyddai yr 'ystafell ddiogel' gyntaf ym Mhrydain.

Yng Nghymru mae panel o arbenigwyr wedi cael cais gan Lywodraeth Cymru i ymchwilo i'w heffeithiolrwydd.

Yn ôl Martin Blakebrough o Kaleidoscope: "Y drafodaeth fawr i fyrddau iechyd a'r llywodraeth yw a ydynt werth yr arian. Dyma ffordd ddrud iawn o drin pobl sy'n camddefnyddio cyffuriau.

"Ond mi all fod yn llwyddiannus i ddatrys problemau iechyd a throseddol."