Nad-Wali-g Llawen

Cyhoeddwyd

Sgŵp y flwyddyn i Cymru Fyw, heb os, oedd arwyddo yr arbenigwr pêl-droed craff a hirben, Wali Tomos.

Trwy gydol Euro 2016 bu Wali (a'i gi ffyddlon, Gel) yn datgelu'r tic-tacs gorau i dîm Chris Coleman eu defnyddio i drechu eu gwrthwynebwyr yn Ffrainc.

A beth sy'n syfrdanol, yn wahanol i ffawd Bryncoch United, mi weithion nhw!

Slofacia oedd gwrthwynebwyr cyntaf Cymru. Dyma i chi ryfelgri Wali cyn y fuddugoliaeth gofiadwy o 2-1 yn Bordeaux...

Disgrifiad,
Beth oedd tic-tacs Wali ar gyfer gêm Slofacia?

Roedd hyd yn oed Malcolm Allen yn brin o eiriau wedi i gyngor doeth Wali sicrhau'r triphwynt cynta' 'na. Pa dic-tacs oedd gan Wali i fyny ei lawes er mwyn trechu'r Saeson tybed?

Disgrifiad,
Wali yn 'Jodfel Banc'

Hen dro, 'falle nad oedd neges amserol Wali wedi cyrraedd gwesty Cymru yn Dinard mewn pryd! Ond wrth gwrs fe wnaeth pob un wan jac o'r garfan gymryd sylw o'r cyfarwyddiadau yma cyn gêm ola'r grŵp yn erbyn Rwsia. Wyddoch chi bod gan Wali ddoniau cudd?

Disgrifiad,
Roedd Wali yn ffyddiog y gallai Cymru gyrraedd ail rownd Euro 2016

Roedd Vladimir Putin a phawb o Moscow i Vladivostok â'u pennau yn eu plu ar ôl i'r Cymry eu curo o 3-0! Ac roedd Wali wedi gwirioni'n lân. A d'eud y gwir aeth o dros ben llestri a cham yn rhy bell wrth rannu ei weledigaeth ar gyfer gêm Gogledd Iwerddon. Beryg y bydd yn rhaid i chi guddio tu ôl i'r soffa cyn i'r fideo yma ddod i ben...

Disgrifiad,
Rhybudd: Mae'r fideo yn anaddas i blant ac unrhywun arall a d'eud y gwir!

Mi broffwydodd Wali y byddai 'Gafeth' yn sgorio i roi Cymru yn rownd yr wyth olaf, ond 'dyn ni ddim yn credu mai am y Gwyddel Gareth McCauley 'roedd o'n sôn! Nesa, Gwlad Belg...

Disgrifiad,
Roedd Wali wedi cael newyddion cyffrous...

Wedi i Hal Robson-Kanu anfon amddiffyn Gwlad Belg ar chwâl roedd Wali yn ei seithfed nef. Fyddai hyd yn oed George Huws ddim wedi sgorio gôl debyg! Yn naturiol felly cyn y rownd gyn-derfynol yn erbyn Portiwgal roedd Wali dan deimlad...

Disgrifiad,
Roedd Wali a Gel wedi cynhyrfu'n lân ar ôl Gwlad Belg

Mae Cymru Fyw a Wali Tomos yn dymuno Nadolig Llawen iawn i chi i gyd, a chofiwch "Fhowch hel iddyn nhw" yn 2017!