Cartŵns y Flwyddyn

Cyhoeddwyd

Mae hi wedi bod yn flwyddyn o straeon dadleuol a phryderus. Dyma gipolwg ar rai ohonyn nhw trwy lygaid y cartwnydd Huw Aaron.

Cafodd tablau graddio ysgolion diweddara' Llywodraeth Cymru eu cyhoeddi ddechrau'r flwyddyn.

Yn gynharach eleni roedd 'na ansicrwydd mawr am ddyfodol gwaith dur TATA ym Mhort Talbot.

Cafodd aelodau'r Orsedd benwisgoedd newydd eleni. Fe gawson nhw eu defnyddio am y tro cynta' yng Ngŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn yng Nghaergybi.

Daeth miloedd o gefnogwyr pêl-droed Cymru yn ôl o Ffrainc yn hwyrach na'r disgwyl ar ôl i fechgyn Chris Coleman gyrraedd rownd gyn-derfynol Euro 2016.

A doedden ni'n methu stopio siarad am bêl-droed ym mis Awst chwaith. Roedd 'na rai'n gofyn pam nad oedd yr Eisteddfod Genedlaethol wedi anrhydeddu campau'r Cymry yn Ffrainc.

Daeth llwyddiant i'r Cymry yn y Gemau Olympaidd yn Rio hefyd, ond ble oedd y Ddraig Goch?