BBC Cymru Fyw

Llafur Cymru i adolygu trefn ethol arweinydd

Published
image captionCafodd arweinydd y Llafur Cymru, Carwyn Jones, ei ethol gan goleg etholiadol
Mae disgwyl i'r blaid Lafur yng Nghymru adolygu sut maen nhw'n ethol eu harweinydd.
Bydd y blaid yn ymgynghori ynglŷn â newidiadau posib yn dilyn eu cynhadledd yn y gwanwyn.
Ar hyn o bryd mae'r blaid yn ethol eu harweinydd trwy gyfwng coleg etholiadol sydd yn cyfri' yn gydradd cefnogaeth gan dri grŵp - aelodau cyffredin, aelodau etholedig (Aelodau Seneddol a Chynulliad) a grwpiau eraill gan gynnwys yr undebau llafur.
Eleni fe etholwyd arweinydd y blaid yn y DU, Jeremy Corbyn, trwy gyfrwng pleidlais o blith aelodau yn unig - ac fe allai'r blaid yng Nghymru fabwysiadu trefn debyg yng Nghymru hefyd.

O blaid ac yn erbyn

Mae Aelod Cynulliad dwyrain Abertawe, Mike Hedges, o blaid mewid y drefn.
Yn ôl Mr Hedges mae trefn un aelod, un bleidlais yn fwyfwy cyffredin ymhlith pleidiau gwleidyddol: "Rwy'n cefnogi un aelod un bleidlais. Mae'n drefn sy'n deg, ac fe fyddai'n rhyfedd petai Llafur Cymru yn dilyn system wahanol (i'r blaid yn y DU).
Mae Lynne Neagle, Aelod Cynulliad Torfaen, yn anghytuno: "Mae'n hanfodol cadw'r cysylltiadau gyda'r undebau trwy gyfrwng y coleg etholiadol. Mae'r coleg etholiadol yn cynrychioli'r holl blaid, ac mae'n sicrhau hefyd fod gan yr arweinydd gefnogaeth y grŵp llafur yn y Cynulliad Cenedlaethol."
Bydd y blaid yn ymgynghori ynglŷn â newidiadau posib yn dilyn eu cynhadledd yn y gwanwyn ac mae disgwyl i'r drafodaeth barhau am flwyddyn.
Bydd y blaid yn gofyn i'w haelodau a'r undebau am eu barn - ac fe fydd y broses yn cael ei arwain gan Mike Payne o undeb y GMB, sydd hefyd yn ddarpar gadeirydd y blaid.
Dywedodd llefarydd Llafur Cymru: "Ar ôl cael mwy o ymreolaeth (fel plaid) fe fyddwn ni'n ymgysylltu ynglŷn â sut i weithredu ein rheolau."