Ateb y Galw: Carl Roberts

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, HUW JOHN

Y cyflwynydd a'r gohebydd radio a theledu Carl Roberts sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma wedi iddo gael ei enwebu gan ei gyfaill Alun Williams yr wythnos diwethaf.

Beth ydy dy atgof cyntaf?

Poke-io fy mrawd Marc yn ei lygaid y tro cynta' i mi ei gyfarfod o - o'n i'n dair.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Makepeace o Dempsey and Makepeace. Glynis Barber oedd enw'r actores ac roedd ganddi hi fringe amazing. O'n i tua 10 ar y pryd.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Trio dwyn bar o siocled o siop ond wrth i fi brynu paced o Polos wrth y til fe syrthiodd y bar Dairy Milk anferth allan o fy shorts.

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Canu'r anthem genedlaethol yn Bordeaux cyn gêm Cymru Slofacia.

disgrifiad o’r llun"Gwlad! gwlad!..."

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Cnoi fy ngwinedd.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Dyffryn Clwyd o'r arfordir yn Rhyl i'r wlad ochrau Dinbych a Rhuthun.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Fi a fy ffrind James Brooks yn gweithio fel chefs mewn gig Oasis yn Maine Road Manceinion 1996, roedd bandiau arbennig ganddo ni oedd yn rhoi access all areas - cwrdd â loads o bobl enwog, Ryan Giggs, Alex Higgins a Claire Sweeney o Brookside(!)

Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Wastad isio bwyd.

Beth yw dy hoff lyfr?

1984 gan George Orwell.

disgrifiad o’r llunFyddai hyd yn oed George Orwell ddim wedi gallu dychmygu golygfa fel hon!

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

Y cogydd Keith Floyd, roedd o'n mwynhau bwyd a diod da ac yn dipyn o gymeriad yn ôl ei raglenni ar y teledu.

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

Black Mass gyda Johnny Depp a Benedict Cumberbatch ar awyren yn ôl o Las Vegas gyda Alun Williams.

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Bwyta BBQ ribs, mynd i'r traeth, gorwedd ar y soffa yn gwylio pêl-droed a gael gêm o golff yn Augusta.

Dy hoff albwm?

Stone Roses gan Stone Roses ond fy hoff gân ar hyn o bryd ydy Bŵm Town, Jambyls.

Cwrs cyntaf, prif gwrs a pwdin - be fyddai'r dewis?

Cwrs cyntaf - antipasti. Plat mawr o gig! Fel prif gwrs byswn i'n dewis BBQ ribs, ac yn bwdin tarte au citron.

disgrifiad o’r llunDiwrnod ffrwythlon Carl ta ydy pethau wedi mynd 'chydig yn 'pear-shaped'?

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai o/hi?

Eric Cantona, y boi mwya' cool erioed.

Pwy sy'n Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Mali Harries

Pynciau Cysylltiedig