Gadael yr Undeb Ewropeaidd ddim yn broses 'uniongyrchol'

Cyhoeddwyd

Mae gweinidog Brexit Llywodraeth y DU wedi rhybuddio na fydd gadael yr Undeb Ewropeaidd yn broses "fer nac uniongyrchol" ac mae'n golygu "sialens fawr" i'r Deyrnas Unedig.

Ond wrth annerch cynhadledd ym Mhrifysgol Abertawe, dywedodd David Jones AS fod "Prydain yn dal yn wlad allblyg sydd yn meddwl yn fyd-eang" ac y byddai gadael yr Undeb Ewropeaidd yn gadael y DU yn fwy democrataidd.

Dywedodd hefyd fod "Cymru mewn safle da i fanteisio o berthynas newydd gyda gwledydd eraill Ewrop a gweddill y byd".

Ychwanegodd fod temtasiwn i ruthro i ddechrau'r broses Erthygl 50 o adael yr UE cyn gynted â phosib ond "ni allwn ruthro'r penderfyniad hwnnw" gan fod y canlyniad mor bwysig.

Ceisiodd dawelu ofnau nifer o fewn y sector addysg uwch oedd yn poeni y byddai Brexit yn gwneud bywyd yn anoddach i brifysgolion am y byddai arian ymchwil o Ewrop yn anoddach i'w gael ac y byddai'n cyfyngu ar nifer yr academyddion oedd yn cael dod i'r DU i astudio.

Dywedodd Mr Jones "nad oedd ac na ddylai gadael yr UE yn golygu codi pontydd", gan fynnu fod angen i brifysgolion gael mynediad at y meddyliau mwyaf galluog "o ble bynnag yr oeddynt yn dod" ac roedd mynediad at arian ymchwil Ewrop yn y dyfodol yn bwysig iawn.