Wyth mlynedd a hanner o garchar i Farhan Mirza am flacmel

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Mirza wedi smalio bod yn feddyg ar rwydwaith cymdeithasol er mwyn hudo'r menywod

Mae dyn o Abertyleri wedi cael wyth mlynedd a hanner o garchar am flacmelio merched.

Roedd Farhan Mirza, 38 oed, wedi tynnu fideos cudd o fenywod yn dangos rhannau o'u corff ac wedi bygwth eu cyhoeddi os na fyddai'n derbyn taliad.

Fe benderfynodd rheithgor ei fod yn euog hefyd o voyeuriaeth, dwyn, twyll ac ymosodiadau rhyw.

Roedd Mirza wedi targedu'r dioddefwyr - y tair yn Fwslemiaid - am y byddai'n codi "cywilydd" pe bai eu teuluoedd yn gweld y delweddau.

Dywedodd un wrth Lys y Goron Caerdydd ei bod yn ofni y byddai grwpiau crefyddol eithafol yn dial arni pe bai Mirza yn rhyddhau fideo yr oedd o wedi tynnu heb iddi wybod.

Disgrifiad,
Y Prif Arolygydd Carl Williams sy'n sôn sut aeth Mirza ati i flacmelio'r merched

Dywedodd y Barnwr Tom Crowther wrth Mirza fod bob un o'r dioddefwyr yn chwilio am berthynas hir-dymor neu briodas, ond ei fod "wedi tynnu lluniau o ddwy o'r menywod heb iddyn nhw wybod".

Fe ddywedodd bod Mirza wedi bygwth rhyddhau'r lluniau mewn dau achos, gan ychwanegu bod "pob un o'r menywod yn Fwslemiaid yn eu cefndir a'u ffydd, ac yn gwybod y byddai goblygiadau rhyddhau'r lluniau yn drychinebus".

Roedd Mirza, meddai, wedi ceisio "cymryd cymaint ag y gallai" oddi wrth y cyntaf o'r dioddefwyr, ac roedd hynny'n dangos "casineb pur tuag at ferched".

Fe greodd Mirza gyfrif ar wefan canfod cariad Shaadi.com, ble roedd yn smalio bod yn feddyg.

Pan aeth i gyfarfod y trydydd o'r dioddefwyr, fe aeth mewn car Mercedes wedi'i fenthyg, gyda stethosgop o amgylch ei wddf.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Dywedodd y Prif Arolygydd Carl Williams o Heddlu Gwent mai "dyn twyllodrus a llawn celwyddau yw Farhan Mirza".

Talodd deyrnged i'r menywod a roddodd dystiolaeth yn ei erbyn, gan ddweud: "Mae'r menywod wedi bod yn hynod ddewr, maen nhw wedi ymdrin â ni fel heddlu gydag urddas."

Fe ychwanegodd bod "angen" i bobl eraill sydd wedi dioddef yn yr un modd adrodd wrth yr awdurdodau.