Jones yn beirniadu May am beidio cwrdd ag arweinwyr

Published
image captionCarwyn Jones (canol) yn eistedd ar bwys Taoiseach Iwerddon, Enda Kenny

Dylai Theresa May fod wedi dod i gyfarfod Y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig ddydd Gwener, yn ôl Carwyn Jones.

Cafodd sylwadau prif weinidog Cymru eu hategu gan brif weinidog yr Alban, Nicola Sturgeon, a dirprwy brif weinidog Gogledd Iwerddon, Martin McGuinness, wedi trafodaethau ym Mro Morgannwg.

Telerau ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd oedd pwnc llosg y cyfarfod.

Dywedodd Ms Sturgeon wrth BBC Cymru bod gan awdurdodau Cymru a'r Alban safbwynt "debyg iawn" ar y farchnad sengl.

image captionYn ôl Nicola Sturgeon, mae safbwynt debyg gan ei llywodraeth hi a llywodraeth Carwyn Jones ar fynediad i'r farchnad sengl

Yn siarad â'r wasg ar ôl y cyfarfod, dywedodd Mr McGuinness bod "cyfle wedi'i fethu" yn sgil absenoldeb Ms May.

Roedd Ms Sturgeon yn cytuno, gan ddweud y "dylai'r prif weinidog fynychu fel rheol, ond yn enwedig nawr, pan fo'r materion sy'n effeithio arnym ni i gyd mor ddifrifol".

Ychwanegodd Ms Sturgeon bod "safbwyntiau llywodraethau Cymru a'r Alban yn debyg iawn, iawn o ran y safbwynt y dylen ni'i chymryd tuag at y farchnad sengl".

Dywedodd Carwyn Jones bod Y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig wedi "cydnabod pwysigrwydd mynediad i'r farchnad sengl a pha mor bwysig ydi hynny i holl genhedloedd yr ynysoedd hyn".

Ychwanegodd bod y Cyngor yn credu hefyd na ddylai ffin 'galed' gael ei hailsefydlu rhwng y DU a Gweriniaeth Iwerddon.

"Dwi ddim yn credu ei bod hi'n ymarferol i gael rheolaeth lawn ar y ffin a chael mynediad i'r farchnad sengl ar yr un pryd," meddai Mr Jones.