Jones yn beirniadu May am beidio cwrdd ag arweinwyr

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones (canol) yn eistedd ar bwys Taoiseach Iwerddon, Enda Kenny
Disgrifiad o’r llun,
Carwyn Jones (canol) yn eistedd ar bwys Taoiseach Iwerddon, Enda Kenny

Dylai Theresa May fod wedi dod i gyfarfod Y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig ddydd Gwener, yn ôl Carwyn Jones.

Cafodd sylwadau prif weinidog Cymru eu hategu gan brif weinidog yr Alban, Nicola Sturgeon, a dirprwy brif weinidog Gogledd Iwerddon, Martin McGuinness, wedi trafodaethau ym Mro Morgannwg.

Telerau ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd oedd pwnc llosg y cyfarfod.

Dywedodd Ms Sturgeon wrth BBC Cymru bod gan awdurdodau Cymru a'r Alban safbwynt "debyg iawn" ar y farchnad sengl.

Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Nicola Sturgeon, mae safbwynt debyg gan ei llywodraeth hi a llywodraeth Carwyn Jones ar fynediad i'r farchnad sengl

Yn siarad â'r wasg ar ôl y cyfarfod, dywedodd Mr McGuinness bod "cyfle wedi'i fethu" yn sgil absenoldeb Ms May.

Roedd Ms Sturgeon yn cytuno, gan ddweud y "dylai'r prif weinidog fynychu fel rheol, ond yn enwedig nawr, pan fo'r materion sy'n effeithio arnym ni i gyd mor ddifrifol".

Ychwanegodd Ms Sturgeon bod "safbwyntiau llywodraethau Cymru a'r Alban yn debyg iawn, iawn o ran y safbwynt y dylen ni'i chymryd tuag at y farchnad sengl".

Dywedodd Carwyn Jones bod Y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig wedi "cydnabod pwysigrwydd mynediad i'r farchnad sengl a pha mor bwysig ydi hynny i holl genhedloedd yr ynysoedd hyn".

Ychwanegodd bod y Cyngor yn credu hefyd na ddylai ffin 'galed' gael ei hailsefydlu rhwng y DU a Gweriniaeth Iwerddon.

"Dwi ddim yn credu ei bod hi'n ymarferol i gael rheolaeth lawn ar y ffin a chael mynediad i'r farchnad sengl ar yr un pryd," meddai Mr Jones.