iPhone: Crwner yn cefnogi cais rhieni

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Alfiepics

Mae crwner wedi mynnu y bydd yn gorfodi cwmni Apple i roi tystiolaeth pe bai angen hynny yn achos marwolaeth bachgen 16 oed o Sir Gaerfyrddin.

Cafwyd hyd i William Thomas, oedd yn ddisgybl yn ysgol Bro Myrddin, mewn beudy ar fferm ei rieni yn Llangyndeyrn fis Awst y llynedd. Roedd wedi ei grogi.

Dywedodd ei rieni wrth gwest yn Llanelli eu bod am i'r crwner eu helpu i ddatgloi ei iPhone er mwyn dod o hyd i unrhyw wybodaeth fyddai'n egluro beth ddigwyddodd.

Clywodd y cwest fod cais wedi ei wneud i gwmni Apple er mwyn datgloi'r ffôn a rhyddhau gwybodaeth am alwadau a negeseuon testun.

Fe wnaeth y crwner Mark Layton ohirio'r cwest tan y flwyddyn nesa er mwyn rhoi cyfle i ddatgloi'r ffôn ac archwilio ei gynnwys.

Dywedodd tad William, David, wrth y cwest: "Pe bai hwn yn ffôn rhywun a oedd yn cael ei amau o derfysgaeth rwy'n sicr y byddwn wedi cael mynediad i gynnwys y ffôn.

Archwilio ffôn

"Rydym yn ceisio dod o hyd i unrhyw wybodaeth er mwyn gweld beth ddigwyddodd."

Cafwyd hyd i William yn farw ddau ddiwrnod cyn iddo dderbyn ei ganlyniadau TGAU.

Fe wnaeth y chwaraewr rygbi addawol basio'r arholiadau gyda thair gradd A, pedair B ac un C.

Dywedodd swyddog llys y Crwner Malcolm Thomson: "Fe wnaeth Heddlu Dyfed Powys archwilio'r ffôn ond methwyd â chael mynediad.

"Yna, cafodd y ffôn ei anfon i gwmni arbenigol, ond ofer fu eu hymdrechion nhw hefyd."

Clywodd y cwest gan rieni William eu bod wedi derbyn neges oddi wrth Apple yn dweud nad oedd modd cael mynediad.

Dywedodd y crwner Mark Layton wrth y rhieni: "Rwy'n credu ei bod yn bosib cael gwybodaeth o'r ffôn yma, ac fe wnaf bopeth o fewn fy ngallu i gael y wybodaeth.

Dywedodd Mr Layton y byddai'n bosib iddo orfodi Apple i roi tystiolaeth gerbron y cwest pe bai angen hynny.

"Mae'n ymddangos i mi pe bai'r teulu am wybod beth oedd ar y ffôn, yna fe ddylai nhw gael y modd i wneud hynny."