Dim newid i dreuliau AC UKIP, Neil Hamilton

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mr Hamilton yw'r unig AC sy'n byw y tu allan i Gymru

Mae Bwrdd Taliadau'r Cynulliad wedi penderfynu na fydd Aelod Cynulliad UKIP, Neil Hamilton, yn cael hawlio treuliau am gynnal cartref yng Nghaerdydd.

Dywedodd y corff eu bod wedi derbyn "gwrthwynebiad sylweddol" i gynnig i newid y rheolau a fyddai'n caniatáu i ACau sy'n byw y tu allan i Gymru gael hawlio'r costau.

Fe fydd Mr Hamilton, sydd hefyd yn arweinydd UKIP yng Nghymru, yn dal i fedru hawlio costau gwesty yng Nghaerdydd.

Ef yw'r unig AC sy'n byw y tu allan i Gymru, ac mae AC Canolbarth a Gorllewin Cymru yn byw yn Sir Wiltshire.

Dros yr haf fe wnaeth y Bwrdd gynnal ymgynghoriad ar newid yn y rheolau fyddai'n caniatáu i ACau hawlio hyd at £8,820 y flwyddyn mewn treuliau llety byw os oedden nhw'n byw y tu allan i Gymru.

Mae'r Bwrdd nawr wedi ysgrifennu at ACau gan ddweud: "Fe dderbyniodd y Bwrdd 41 o ymatebion i'r ymgynghoriad ac roedd gwrthwynebiad sylweddol i'r cynnig i newid y rheol."

Byw yng Nghymru?

Fe ddywed y llythyr gan gadeirydd y Bwrdd, Y Fonesig Dawn Primarolo, bod nifer o'r ymatebion yn dadlau y dylai ACau fyw yng Nghymru, a "gorau oll o fewn yr etholaeth y maen nhw'n ei chynrychioli".

"O ystyried y farn ysgubol o'r ymgynghoriad rydym wedi penderfynu peidio newid {y rheol}," meddai.

"Byddai cyflwyno cymhwyster i aelodau orfod byw yn yr etholaeth yn amlwg yn fater sensitif ac yn benderfyniad i'r deddfwyr."

Wrth ymateb dywedodd Neil Hamilton: "Dyma yn union y gwnes i awgrymu i'r Bwrdd yn y lle cynta', sef na ddylen nhw newid y rheol bresennol, ond gwneud eithriad yn yr achos yma.

"Cefais fe ethol yn ddemocrataidd ac roedd fy nghyfeiriad cartref yn hollol agored ar y papur pleidleisio.

"Rwyf wedi ymrwymo 100% i'r Cynulliad a fy etholwyr. Rwy'n falch o gynrychioli Canolbarth a Gorllewin Cymru, sef ardal fy mebyd, magwraeth ac addysg.

"Byddaf yn parhau i weithio mor galed â phosib dros bobl Cymru gyfan am gyhyd â phosib. Bydd rhaid i fy ngwrthwynebwyr gwleidyddol arfer gyda hynny."