Carwyn Jones: Y farchnad sengl 'yw'r flaenoriaeth'

BIC presser
Image caption Cyfarfod diwethaf Cyngor Prydain ac Iwerddon ym mis Gorffennaf

Mae'r posibilrwydd o rwystrau masnach gan yr Unol Daleithiau o dan arlywyddiaeth Donald Trump yn golygu bod mynediad i farchnad sengl Ewrop yn bwysicach fyth, medd y prif weinidog Carwyn Jones.

Roedd Mr Jones yn siarad wrth iddo groesawu gweinidogion o'r DU ac Iwerddon i uwchgynhadledd ddydd Gwener.

Roedd yn darogan y byddai Mr Trump yn creu cytundeb masnachu fyddai o fudd i'r Unol Daleithiau tra'n cyfyngu ar fewnforion.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns y byddai Llywodraeth y DU yn ceisio am "y cytundeb gorau posib gyda'r Undeb Ewropeaidd".

Mewn "cyfnod tymhestlog" dywedodd y prif weinidog y byddai'n galw eto ar Lywodraeth y DU i wneud "mynediad llawn a di-rwystr" i farchnad sengl yr UE yn flaenoriaeth wrth drafod Brexit.

Rhybuddiodd y byddai trethi neu rwystrau i fasnach gyda'r UE yn "drychinebus" i economi Cymru, yn enwedig o weld datblygiadau yn yr Unol Daleithiau.

500 miliwn o bobl

Dywedodd Mr Jones: "Fe gafodd y darpar arlywydd Trump ei ethol gyda'r addewid 'Make America Great Again'.

"Nid yw wedi cuddio'i flaenoriaeth o gael y cytundeb gorau i America, ac rwy'n siŵr na welwn ni unrhyw beth heblaw cytundeb masnach rydd a fydd yn gwneud dim ond elwa yr Unol Daleithiau.

"Yn wir mae mynediad i farchnad America yn debyg o fynd yn fwy, nid llai, anodd.

"Mae'n bwysicach fyth felly i sicrhau ansawdd ein mynediad i'r farchnad Ewropeaidd o 500 miliwn o bobl."

Mae Carwyn Jones yn croesawu uwchgynhadledd o Gyngor Prydain ac Iwerddon yng Nghaerdydd, sef casgliad o weinidogion o lywodraethau'r DU ac Iwerddon, y llywodraethau datganoledig a chynrychiolwyr o Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel.

Ychwanegodd Mr Jones: "Rydym ar groesfan i Gymru a'r DU, ac fe fydd penderfyniadau sy'n cael eu gwneud nawr yn penderfynu ein tynged am ddegawdau i ddod.

"Mae'n bwysicach nac erioed i ni gadw cysylltiad cryf rhwng aelodau Cyngor Prydain ac Iwerddon, a chydweithio i ganfod cytundeb lle gallwn drefnu'r ffordd ymlaen yn llwyddiannus."

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns, fydd hefyd yn yr uwchgynhadledd: "Mae uwchgynhadledd Cyngor Prydain ac Iwerddon yn fforwm pwysig wrth i ni baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd.

"Mae'r cyfarfod yn gyfle i ni barhau a chryfhau'r cysylltiad rhwng ein llywodraethau, gan sicrhau ein bod yn y lle gorau i wynebu heriau a chanfod cyfleoedd newydd.

"Mae'n bwysig cofio bod y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, ond nid ydym yn gadael Ewrop. Rydym am gael y cytundeb gorau posib gyda'r UE ar y cyfan."