Marwolaeth seiclwr ddisgynnodd 100 troedfedd yn ddamwain

Jennifer Hill Image copyright Cyngor Bro Morgannwg
Image caption Roedd Jennifer Hill yn gyfarwyddwr addysg i gyngor Bro Morgannwg

Bu farw cyfarwyddwr addysg Bro Morgannwg ar ôl syrthio 100 troedfedd oddi ar glogwyn wrth seiclo ar wyliau yn Ffrainc.

Clywodd cwest fod Jennifer Hill, oedd yn 57 oed ac yn fam i ddau, wedi methu a rheoli ei beic ar droad wrth seiclo drwy gymylau ar ddiwrnod cyntaf ei gwyliau yn y Pyrenees.

Clywodd y gwrandawiad yng Nghasnewydd i Mrs Hill, oedd yn seiclo rhwng 80 a 100 milltir yr wythnos, farw ar unwaith.

Fe wnaeth y crwner gofnodi rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol.

'Araf a gofalus'

Roedd y cwpl o Drefynwy wedi llogi beiciau ar ddiwrnod cyntaf eu gwyliau ym mis Awst y llynedd.

Roedd Ms Hill rhai milltiroedd y tu ôl i'w gwr pan ddigwyddodd y ddamwain.

Clywodd ef am y digwyddiad gan seiclwyr arall wrth iddo aros am ei wraig mewn caffi ar ochr y ffordd.

Image copyright Wales News Service
Image caption Clywodd y cwest bod Mrs Hill yn seiclo rhwng 80 a 100 milltir yr wythnos

Dywedodd wrth y cwest nad oedd wedi edrych y tu ôl iddo ar ôl dechrau ar ei siwrne i lawr y mynydd.

"Wrth fynd i lawr drwy'r cymylau roeddwn yn mynd yn araf ac yn ofalus. Nes i ddim edrych y tu ôl," meddai.

"Pan wnes i stopio mewn caffi i aros fe wnes i glywed gan seiclwyr eraill beth oedd wedi digwydd."

Wrth gofnodi'r rheithfarn, dywedodd y crwner, David Bowen, bod Ms Hill "wedi marw yn gwneud rhywbeth yr oedd yn ei fwynhau".