BBC yn 'arafach' i gynnwys mwy o Gymru ar raglenni DU

Cyhoeddwyd

Mae'r BBC wedi bod yn "arafach" wrth geisio cynnwys mwy o straeon o Gymru ar raglenni newyddion rhwydwaith o'i gymharu â straeon o'r cenhedloedd eraill.

Mae ymchwil gan Brifysgol Caerdydd yn dangos bod y BBC wedi cynyddu ei sylw o'r cenhedloedd yn gyffredinol, ond bod llai o straeon o Gymru na'r gwledydd eraill.

Yr adroddiad diweddara' i Ymddiriedolaeth y BBC yw'r trydydd tro i academyddion ddadansoddi'r sylw sy'n cael ei roi i'r cenhedloedd ar raglenni rhwydwaith cenedlaethol.

Dywedodd ymddiriedolwr Cymru ar y bwrdd, Elan Closs Stephens, bod yr adroddiad yn dangos gwelliant araf, ond arwyddion "calonogol".

Dywedodd y BBC bod golygyddion o'r cenhedloedd yn trafod straeon gyda'i gilydd, a bod gwelliannau wedi bod yn y broses o labelu straeon sy'n ymwneud a rhannau penodol o'r wlad.

1.4% o straeon

Fe wnaeth Prifysgol Caerdydd ddadansoddi rhaglenni'r BBC dros fis yn Hydref a Thachwedd 2015, gydag adolygiad pellach yn gynnar eleni.

Daeth yr arolwg yn 2015 i'r canlyniad bod llai o straeon Cymreig ar raglenni cenedlaethol y BBC o'i gymharu â 2009.

Dim ond 1.4% o'r straeon ar fwletinau teledu oedd yn uniongyrchol am Gymru, o'i gymharu â 3.8% yn 2009.

Roedd 10.2% o straeon yn ymwneud a'r Alban (6.7% yn 2009) a 5% i Ogledd Iwerddon (3.7% yn 2009).

Eleni, roedd 3.6% o straeon ar fwletinau teledu am Gymru, tra bod 5.9% am yr Alban a 0.7% am Ogledd Iwerddon yn ystod y cyfnod o bythefnos.

Wrth gymharu holl raglenni teledu a radio y BBC, yn ogystal â rhai rhaglenni teledu masnachol, fe wnaeth Prifysgol Caerdydd ddarganfod bod 1.9% o straeon yn ymwneud yn uniongyrchol â Chymru.

disgrifiad o’r llun, Dywedodd Elan Closs Stephens bod yr adroddiad yn galonogol yn gyffredinol

Dywedodd Elan Closs Stephens: "Mae adroddiad yr ymddiriedolaeth yn dangos gwelliant araf gan y BBC mewn faint o sylw mae Cymru yn ei gael ar raglenni newyddion rhwydwaith o'i gymharu â chenhedloedd eraill y DU, ond mae'r canlyniadau yn adroddiad 2016 wedi bod yn galonogol."

Ychwanegodd ei bod yn croesawu cytundeb newydd sy'n rhoi "gofynion clir ar adrodd, portreadu a chynhyrchu gwaith o'r cenhedloedd".

Dywedodd y BBC bod gwelliannau wedi eu gwneud i gynyddu sylw o'r llywodraethau datganoledig.

Ychwanegodd llefarydd bod yr ymchwil yn dangos i'r BBC adrodd newyddion am y cenhedloedd "yn fwy aml a gyda mwy o eglurder na darlledwyr eraill" ond nad oedd yr ymchwil yn ystyried penderfyniadau golygyddol.

"Mae dadansoddiad o gynnwys yn trin pob munud o newyddion yr un fath heb ystyried ystyr; mae'n cymharu cyfnodau heb ystyried yr hyn sy'n digwydd," meddai'r llefarydd.