Gyrru trwy lifogydd?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Beth fyddech chi'n ei wneud, mynd ymlaen, neu droi nôl?

Unwaith eto yr wythnos hon mae llifogydd wedi taro rhai ardaloedd o Gymru, ond beth fyddech chi'n ei wneud tasech chi'n gweld bod y ffordd dan ddŵr?

Gyrru 'mlaen yn hyderus neu droi nôl?

Wrth reswm, mae'n dibynnu pa mor ddwfn yw'r pwll, ond mae cymdeithas foduro'r AA yn eich cynghori i beidio â gyrru drwy unrhyw bwll dŵr sydd dros chwe modfedd (15cm) o ddyfnder. Ie... chwe modfedd.

Ond i'r rhai ohonoch chi sy'n ddigon ffodus i fod yn berchen ar gerbyd 4x4, wel wrth gwrs, fedrwch chi yrru drwy ddŵr sydd yn llawer dyfnach... wyth modfedd (20cm)!

Beth yw'r broblem?

Yn ôl yr AA, mae ceir modern yn tynnu aer o mewn i'r injan o safle llawer is nag oedd hen geir. Mae hyn yn golygu fod hi'n llawer mwy tebygol i'ch car sugno dŵr i'r injan, fydd nid yn unig yn eich gadael yn sownd yng nghanol y llyn, ond yn dinistrio'r injan hefyd.

Yn ogystal â hyn, mae 'na beryg i sustemau trydanol eich car gael ei ddifrodi. Mewn llawer o geir, mae'r cyfrifiadur sy'n rheoli'ch injan wedi'i leoli ar uchder sydd yn is na sedd y gyrrwr, ac felly mae hyn hefyd yn wendid pan mae ceir modern yn cyfarfod â dŵr.

Ffynhonnell y llun, Oliver Knight
Disgrifiad o’r llun, Mae'r dŵr ychydig yn rhy ddwfn yn y rhan yma o Gaerdydd rwy'n credu!

Ac mae'r uchod ond yn wir os yw'r dŵr yn llonydd. Y cyngor yw peidio gyrru drwy ddŵr sy'n llifo o gwbl, ac yn sicr ddim yn ddyfnach na pedair modfedd o ddyfnder. Mae'n bwysig cofio bod gan ddŵr sy'n llifo'n gyflym ar ddyfnder o 30cm ddigon o nerth i gario'ch car gyda'r llif!

Os yw'r dŵr yn ddigon bâs, beth wedyn?

Os ydych chi'n benderfynol o fynd trwy'r dŵr, mae'r AA yn eich cynghori chi i aros yng nghanol y ffordd, gan mai dyna ble mae'r dŵr ar ei fwyaf bâs, ac yna gyrru ymlaen yn araf iawn, tua un neu ddwy filltir yr awr tan i chi gyrraedd y dŵr.

Wedyn codwch eich cyflymder i ryw dri neu bedwar milltir yr awr. Mae hyn yn creu ton o'ch blaen, sydd yn cyfeirio'r dŵr i ochr eich car yn lle tua'r canol, a'r injan.

Mae'n bwysig i chi refio'r injan yn galed er mwyn arbed dŵr rhag mynd mewn i'ch ecsôst, ac mae hefyd yn bwysig i chi frecio ambell waith os wnewch chi lwyddo i ddod mas yr ochr arall, er mwyn sicrhau bod eich brêc yn sych ac yn effeithiol.

Mae'r uchod i gyd yn iawn, ar yr amod bod neb yn dod y ffordd arall ac yn penderfynu ceisio mynd drwy'r dŵr hefyd. Wedyn, mae siawns go dda fydd y ddau ohonoch chi yn eistedd mewn pwll yn ffonio am help!

Disgrifiad o’r llun, Roedd gyrrwr y fan yma yn sir Gaerfyrddin yn ffodus iawn i beidio cael ei dynnu gyda'r llif yn ôl yr heddlu

Straeon perthnasol