Ymddeoliad hapus i gŵn y Gogledd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Strider - 13 oed yn joio yn ei gadair freichiau

Mae pentref newydd ar gyfer ymddeoliad wedi agor ar gyrion Treffynnon yn Sir Y Fflint, ond nid pentref cyffredin mohono.

Canolfan Achub Anifeiliaid Gogledd Clwyd yn Nhrelogan sydd wedi agor y ganolfan, a hynny er mwyn sicrhau bod dyddiau olaf y cŵn yno yn rhai cyfforddus.

Mae gan bob ci ei ystafell ei hun sy'n cynnwys cadair freichiau, gwely, a gwres tanddaearol. Mae yna hefyd lain redeg i bob ci.

Un a oedd yn cefnogi gwaith y Ganolfan Achub a sicrhaodd bod y gwaith o greu'r pentref yn bosib a hynny ar ôl iddo adael arian ar gyfre creu pentref o'r fath.

Mae'r elusen yn achub oddeutu 1,800 o anifeiliaid bob blwyddyn a'r mae'r cartref ymddeol ar gyfer cŵn hŷn - cŵn y mae'n anodd dod o hyd i gartref iddynt.

Yn ôl y rheolwr lles anifeiliaid Karen Weed: "Nid ydych am weld hen gŵn mewn cytiau. Nid dyma'r lle iddynt - felly ry'm am geisio creu lle mor glyd â phosib."

Fe fydd y pentref yn agor yn swyddogol ym mis Rhagfyr.