Disgwyl i wisgi Cymreig o 1900 werthu am £3,000

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Peter Francis Auctioneers
Disgrifiad o’r llun,
Un o'r poteli sydd ar werth

Mae disgwyl i ddwy botel o wisgi 120 oed gael eu gwerthu am £3,000 yr un wrth iddynt fynd ar werth mewn ocsiwn.

Mae'r ddwy botel o Gwmni Distyllfa wisgi Cymreig yn cael eu gwerthu ar-lein o ddydd Iau gan gwmni arwerthwyr Peter Francis yng Nghaerfyrddin.

Cafodd y wisgi ei brynu gan fanwerthwr gwin yn Abergwaun yn yr 1960au am £5 y botel. Roedd y poteli wedi bod ym meddiant teulu'r perchennog ers 1914.

Dywedodd yr arwerthwr Charles Hampshire: "Mae'n brin iawn cael eitemau fel y rhain, yr unig boteli eraill yr ydym yn gwybod amdanynt yw'r rhai sy'n cael eu harddangos."

'Lot o ddiddordeb'

Agorodd Cwmni Distyllfa Wisgi Cymreig (The Welsh Whisky Distillery Company) yn Frongoch, Y Bala yn 1889 ac fe gaeodd ei ddrysau ddechrau'r 20fed ganrif.

Fe fydd y ddwy botel, sy'n dyddio'n ôl i oddeutu 1900, yn cael eu gwerthu ar wahân.

Fe fydd y perchnogion newydd yn derbyn hefyd y dogfennau papur sy'n dod gyda'r poteli.

Ffynhonnell y llun, Peter Francis Auctioneers

Yn ôl yr arwerthwr fe gafodd potel o wisgi tebyg ei gwerthu yng Nghaerdydd yn 2001 ac y mae honno yn cael ei harddangos yn nistyllfa wisgi Penderyn. Mae un arall i'w gweld yn Amgueddfa Werin Sain Ffagan.

Mae perchnogion presennol y ddwy botel yn byw yn ne Cymru.

Ychwanegodd Mr Hampshire: "Mae 'na lot o ddiddordeb wedi bod yn y ddwy botel yn ystod y diwrnodau diwethaf. Hyd y gwelaf, gall y pris terfynol fod rhywle rhwng £2,000 a £3,000."