Cwest yn clywed fod dyn wedi marw drwy 'anffawd' ym Mwnt

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Llun teulu

Fe glywodd cwest fod y dyn gafodd ei sgubo i'r môr oddi ar greigiau ym Mwnt ger Aberteifi wedi cael rhybudd gan ei ffrind y byddai'n cael ei ladd.

Cafodd Luke Morton, 23 o Smethwick, yng ngorllewin canolbarth Lloegr, ei ddal gan y llanw a'r tonnau ar ddydd Sul, 7 Awst eleni.

Yn ystod y cwest yn Aberystwyth ddydd Mercher dywedodd ei ffrind Barry McFadden fod Mr Morton wedi mynnu bod y ddau yn cerdded ar hyd yr arfordir, er gwaethaf y môr garw.

Clywyd bod y tonnau wedi ei lusgo oddi ar y creigiau pan aeth y ddau i drafferthion.

Cofnodwyd rheithfarn o farwolaeth trwy anffawd.

'Hoff o adrenalin'

Dywedodd Mr McFadden fod ei ffrind, a ddisgrifiwyd fel un a oedd yn "hoff o adrenalin", wedi llwyddo i adennill ei afael ar adegau cyn diflannu.

"Y peth diwethaf a ddywedodd cyn cyrraedd llanw'r môr oedd 'fe fyddwn ni'n chwerthin am hyn nos 'fory'."

Gwelodd ei ffrind un waith cyn iddo ddiflannu a dywedodd y byddai'n galw am help cyn dychwelyd i'r traeth ond roedd y gwasanaethau brys eisoes wedi cael eu galw.

"Roeddwn i'n gwybod ar yr adeg hon na fyddwn yn ei weld eto'n fyw," ychwanegodd Mr McFadden.

"Petawn i wedi gallu ei helpu mi fyddwn wedi gwneud hynny," dywedodd wedyn wrth annerch teulu Mr Morton yn yr oriel gyhoeddus.

Cafwyd hyd i'w gorff ar 1 Medi.

Cofnodwyd mai boddi oedd achos y farwolaeth.

ffynhonnell y llun, Robin Drayton/Geograph