Cwtogi oriau Uned Gofal Pediatrig yn Ysbyty Llwynhelyg

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Trafodaeth ar gwtogi oriau Uned Gofal Paediatrig Ysbyty Llwynhelyg

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi penderfynu bwrw mlaen â chynlluniau i dorri oriau agor Uned Gofal Pediatrig Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd dros dro.

Mewn cyfarfod yn Llanelli ddydd Iau, cytunodd i newid yr oriau agor o 10:00 tan 22:00, i rhwng 10:00 a 18:00 yn sgil problemau recriwtio pediatregwyr ymgynghorol.

Bydd y newid yn cael ei gyflwyno ar unwaith.

Gwrthododd y Bwrdd dri argymhelliad arall tan i ymgynghoriad pellach gael ei gynnal

Yn ôl Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, mae ymddeoliad diweddar un ymgynghorydd a chyfnod mamolaeth wedi gwaethygu'r sefyllfa.

Teithio i Gaerfyrddin

Mae'r Uned Gofal Ambiwladol Pediatrig yn gofalu am blant sydd yn cael eu taro'n wael yn sydyn neu sydd angen profion fel archwiliad pelydr-X.

Mae'r newid yn golygu y bydd plant sâl yn gorfod teithio i Gaerfyrddin i gael eu hasesu neu am driniaeth ar ôl 18:00.

Yn ystod y cyfarfod, dywedodd cyfarwyddwr meddygol y bwrdd iechyd, Dr Philip Kloer: "Mae yna anhawsterau wedi bod ers peth amser wrth recriwtio ymgynghorwyr paediatrig, yn enwedig yn ystod y mis diwethaf.

"Doedd yr ymdrechion i fynd i'r afael â recriwtio yn gynharach eleni ddim mor llwyddiannus ag yr oedden wedi ei obeithio."

'Sefyllfa dros dro'

Dywedodd y Prif Weithredwr Hywel Dda, Steve Moore: "Mae papur heddi'n ganlyniad i sefyllfa frys. Mater dros dro yw hyn yr ydym yn benderfynol o'i gywiro.

"Dydyn ni ddim eisiau i hyn niweidio hyder staff a'r cyhoedd," ychwanegodd.

Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd Alyston Thomas ar ran Cyngor Iechyd Cymunedol y bwrdd iechyd: "Mae hyn yn siom fawr i bobl Sir Benfro sydd nawr yn y sefyllfa hon.

"Mae'r modd y mae'r bwrdd iechyd wedi delio â'r sefyllfa yn achos pryder i ni."