Dim erlyn dynes am fwydo colomen yn Abertawe

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunLauren-Paige Smith cyn y gwrandawiad yn gynharach yn y mis

Mae dynes o dde Cymru wedi ennill brwydr gyfreithiol wedi iddi gael ei dirwyo am fwydo colomen ar stryd yn Abertawe.

Aeth Cyngor Abertawe a Lauren-Paige Smith, 19 oed, i'r llys at 15 Tachwedd am wrthod talu dirwy o £25 am ollwng sbwriel.

Ni wnaeth gynnig ple i'r llys ynadon gan ddadlau nad oedd dim sbwriel wedi ei adael ar lawr gan fod y golomen wedi bwyta'r sglodyn yr oedd hi wedi ei roi iddo.

Mae Cyngor Abertawe wedi penderfynu gollwng yr achos.

Penderfynodd Miss Smith amddiffyn ei hun yn y gwrandawiad.

'Dim trosedd'

Dywedodd na ddylai gael ei herlyn "gan ad oedd trosedd wedi ei chyflawni" gan mai dim ond bwydo'r adar oedd hi.

Fe wnaeth y llys nodi ple o fod yn ddieuog ar ei rhan ac fe gafodd achos llys ffurfiol, fyddai wedi costio tua £2,500, ei restru ar gyfer mis Rhagfyr.

Ers hynny mae'r cyngor wedi penderfynu peidio ag erlyn.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Yn dilyn y gwrandawiad llys mae'r cyngor wedi ystyried y mater ymhellach ac wedi penderfynu peidio erlyn yn yr achos hwn."

Ychwanegodd y byddai'r awdurdod yn parhau i annog siopwyr i beidio â bwydo'r adar, gan gynnwys drwy gamau gorfodaeth pan yn briodol."