Fandaliaeth yn bygwth amddiffynfeydd llifogydd Aberteifi

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Llifogydd yn Aberteifi yn 2014

Mae achos o fandaliaeth ar Afon Mwldan yn Aberteifi wedi rhoi'r gymuned mewn perygl yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae CNC yn apelio am wybodaeth ar ôl i dresmaswyr dorri i mewn i ystafell reoli'r amddiffynfa rhag llifogydd, a difrodi falfiau rheoli llif a chamera monitro sy'n cael eu defnyddio i gadw llygad ar lefel yr afon.

Fe aeth unigolion i mewn i'r sianel orlif hefyd meddai CNC, gan beryglu eu bywydau eu hunain.

Cafodd yr amddiffynfa ei gosod er mwyn dargyfeirio llifddwr oddi wrth ardaloedd isel yn ystod cyfnodau o law trwm a llif uchel. Hebddi, fe allai nifer o gartrefi a busnesau yn Aberteifi fod mewn perygl o ddioddef llifogydd.

Dywedodd Andy Irving, Arweinydd Tîm Rheoli Digwyddiadau Llifogydd CNC: "Fe fydd pobl sy'n byw ac yn gweithio yn Aberteifi yn cofio'r effaith andwyol a gafodd llifogydd ar y dref yn y gorffennol.

"Ers i'r amddiffynfa gael ei hadeiladu, yn ddi-os mae hi wedi atal mwy o lifogydd mawr sawl gwaith ac wedi rhoi tawelwch meddwl i drigolion yr ardal.

"Mae ymddygiad di-hid yr unigolion hyn yn tanseilio'r holl waith rydym wedi'i wneud a'r dioddefaint y mae pobl wedi'i brofi.

"Rydym yn apelio ar bwy bynnag a welodd y fandaliaeth neu'r tresmasu yma'n digwydd i roi gwybod i'w heddlu lleol."