Gwagio cartrefi wedi tân mewn garej yn Abertyleri

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai o'r ceir wedi eu llosgi'n ulw

Bu'n rhaid i bobl yn Abertyleri ym Mlaenau Gwent adael eu cartrefi dros nos yn dilyn tân mawr mewn garej.

Cafodd Gwasaneth Tân ac Achub De Cymru eu galw i adeilad masnachol ar Heol Bournville tua 03:30 fore Iau.

Bu'n rhaid gwagio 25 o dai cyfagos, a dywedodd llefarydd ar ran y gwasanaeth tân fod y rhan fwyaf o'r trigolion wedi mynd i aros gyda'u teuluoedd, ond bod rhai yn cael lloches yn y ganolfan hamdden leol.

Mae'r tân bellach wedi ei ddffodd.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y gwasanaethau brys eu galw tua 03:30 fore Iau
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd 25 o dai eu gwagio oherwydd y tân