Oedi 'annerbyniol' i waith atal llifogydd ar yr A55

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Ceir wedi eu dal mewn llifogydd ar yr A55 ger Llandygai yn 2015

Mae Plaid Cymru wedi disgrifio'r oedi yn y gwaith o atal llifogydd ar ffordd yr A55 fel sefyllfa annerbyniol.

Roedd llifogydd ar ran o'r ffordd rhwng Tal Meibion ac Abergwyngregyn flwyddyn yn ôl ac roedd disgwyl i'r gwaith ddechrau'n gynharach yn yr hydref.

Ond nid yw'r gwaith wedi dechrau ac roedd problemau pellach ar y ffordd yr wythnos hon meddai Plaid Cymru yn dilyn Storm Angus.

Dywedodd Llywodraeth Cymru nad oedd y llifogydd mor ddifrifol y tro hwn ac roedd yn dal i geisio cael cytundeb gyda thri pherchenog gwahanol ar y tir dan sylw.

Cafodd rhannau o'r ffordd rhwng cyffordd 11 (Bethesda) a chyffordd 13 (Abergwyngregyn) eu heffeithio'r llynedd.

Ond mae'r gwaith rhwng cyffyrdd 11 a 12 wedi ei gwblhau, gan amddiffyn pentref Talybont, gafodd ei effeithio gan lifogydd y llynedd.

'Llond bol'

Dywedodd Aelod Seneddol Plaid Cymru Hywel Williams: "Fe ddywedodd Llywodraeth Cymru wrthom ni y byddai gwaith i leddfu llifogydd ar yr A55 yn dechrau'r hydref hwn ond dyma ni, ychydig wythnosau cyn y Nadolig ac rydym yn dal i aros am ddyddiad cychwyn.

"Mae pobl wedi cael llond bol gyda llifogydd dro ar ôl tro ar y darn gorllewinol yma o'r A55. Petai hyn wedi bod ar yr M4 yn y de, rwy'n siwr y byddai camau lleddfu wedi eu cymryd yn gynt.

"Rydym angen sicrwydd gan Lywodraeth Llafur Cymru y bydd y gwaith o atal llifogydd pellach ar yr A55 yn dechrau ar fyrder. Ni all teithwyr yng ngogledd Cymru aros yn hirach."

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod disgwyl i'r prif ddarn o waith ar y cynllun £22m ddechrau yn 2017 ond roedd wedi cyhoeddi'n flaenorol y byddai'r gwaith yn dechrau eleni, yn dibynnu ar gytundebau gyda pherchnogion y tir.

Ychwanegodd llefarydd: "Mae'r gwaith dylunio a dewis contractwyr wedi ei gwblhau. Hyd yn hyn mae cytundeb wedi ei sicrhau gydag un o'r pedwar tirfeddianwr, ac mae trafodaethau'n parhau gyda'r tri arall.

"Unwaith y bydd cytundeb yna fe fydd y gwaith draenio cychwynnol yn dechrau."