100 tunnell o blastig ar dân mewn ffatri yn Rhymni

Tan Image copyright Martin Kingston

Mae'r gwasanaeth tân yn delio gyda thân mewn adeilad ar stâd ddiwydiannol Blaenau'r Cymoedd yn Rhymni.

Cafodd diffoddwyr eu galw am tua 14:50 i adroddiadau bod 100 tunnell o ddeunydd plastig ar dân.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru bod 40 o ddiffoddwyr wedi eu galw i'r safle, gyda chwe phwmp yn brwydro'r fflamau.

Mae'n debyg bod y tân wedi dechrau mewn uned ffatri.

Mae disgwyl y bydd mwg yn codi o'r safle am nifer o oriau ac mae'r Gwasanaeth Tân wedi cynghori pobl sydd yn byw ger y safle i gau eu ffenestri a'u drysau am y tro.

Mae cyngor i deithwyr fod yn ofalus hefyd wrth yrru ger y safle o achos y mwg trwchus.