CPD Prestatyn yn 'debygol' o gael ei achub wedi bil £53,000

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Clwb Pêl-droed Prestatyn

Mae Clwb Pêl-droed Prestatyn yn "debygol iawn" o allu casglu digon o arian i dalu gorchymyn dirwyn i ben gwerth £53,000 gan adran Cyllid a Thollau ei Mawrhydi (HMRC), meddai cadeirydd y clwb.

Mae gan y clwb, oedd yn Uwch Gynghrair Cymru'r tymor diwethaf, tan ddydd Iau i dalu neu wynebu gorfod dirwyn i ben.

Dywedodd y Cadeirydd Chris Tipping ei fod yn "hynod o falch" o gefnogwyr sydd wedi rhoi dros hanner yr arian.

Ychwanegodd y byddai'n rhoi'r newyddion diweddara' i gefnogwyr mewn cyfarfod nos Fercher.

Ffynhonnell y llun, Clwb Pêl-droed Prestatyn
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y clwb wedi cynnal ymgyrch i gasglu'r arian er mwyn talu'r bil

Daeth y gorchymyn gan HMRC yn dilyn ymchwiliad dros gyfnod o ddwy flynedd a hanner.

Dywedodd Mr Tipping bod y clwb yn dadlau gyda HMRC am gyflogau a chostau chwaraewyr sydd ddim ar gytundeb, a bod y swm sy'n daladwy yn cynnwys £17,000 o "ddyled anesboniadwy".

"Nid achos o beidio talu ein trethi yw hyn. Rydyn ni wedi", meddai.

"Mae hon wedi bod yn ddadl am HMRC yn gwrthod derbyn bod ein chwaraewyr sydd ddim ar gytundeb ddim yn weithwyr llawn amser."

Dywedodd llefarydd ar ran HMRC nad oedd modd gwneud sylw ar achosion unigol.

'Bron yn amhosib'

Fe wnaeth y clwb, sy'n bodoli ers 106 o flynyddoedd, ddisgyn allan o Uwch Gynghrair Cymru y llynedd.

Cafodd y clwb dymor llwyddiannus yn 2013 gan ennill Cwpan Cymru ac yna cyrraedd ail rownd Cynghrair Europa.

Pan ddaeth Mr Tipping i gymryd y llyw yn 2014, roedd y clwb yn gwneud colled, ond dywedodd bod y clwb yn gobeithio y byddai'r sefyllfa ariannol yn well eleni, er y bil treth.

"Roedd rhaid i mi sefyll o flaen cefnogwyr yn y cyfarfod ym mis Hydref a dweud bod modd gwneud hyn, ond yn fy nghalon dwi'n teimlo 'mae hyn bron yn amhosib'.

"Ond un ffordd neu'r llall, rydyn ni wedi. Mae wedi dangos faint mae'r clwb yn ei olygu i gymaint o bobl."