£150,000 ychwanegol am gostau achos Cyngor Caerffili

Cyhoeddwyd

Bydd Cyngor Caerffili yn talu £150,000 ychwanegol mewn costau cyfreithiol yn ymwneud â dadl dros gyflogau uwch swyddogion.

Mae'r prif weithredwr, Anthony O'Sullivan, ei ddirprwy, Nigel Barnett a phennaeth gwasanaethau cyfreithiol, Daniel Perkins, wedi eu gwahardd o'u swyddi ers i ymchwiliad gan Swyddfa Archwilio Cymru yn 2013 ddweud bod cynnydd i'w cyflogau yn anghyfreithlon.

Cafodd y cyhuddiadau troseddol yn erbyn y tri eu gollwng, ond mae camau disgyblu mewnol y cyngor yn parhau.

Nid yw'n glir faint sydd wedi ei wario ar gostau cyfreithiol yn barod, ond mewn cyfarfod nos Fawrth, fe wnaeth y cyngor gymeradwyo cais am £150,000 ychwanegol i dalu am gostau cyfreithiol yn ymwneud â'r achos.

Dywedodd lefarydd ar ran Cyngor Sir Caerffili: "Mae ymchwiliadau mewnol i'r tri uwch swyddog yn parhau ac mae'n rhaid cwblhau y rhain mewn ffordd deg a thrylwyr sy'n cyd-fynd a'r broses statudol.

"Ni fyddai'n briodol ychwanegu mwy ar hyn o bryd."

Cafodd y cais ei wrthod gan y llywodraeth.