FIFA: Dechrau camau disgyblu Cymru am ddangos pabi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae'r corff sy'n rheoli pêl-droed, FIFA, wedi dechrau camau disgyblu yn erbyn Cymdeithas Bêl-droed Cymru am ddangos y pabi cyn eu gêm ddiwethaf.

Roedd Cymru wedi penderfynu peidio â gwisgo pabi coch ar eu crysau cyn yr ornest yn erbyn Serbia ar 12 Tachwedd, ar ôl i FIFA wrthod rhoi caniatâd iddynt wneud.

Yn lle hynny fe gafodd y symbol ei ddangos cyn y gêm, gan gynnwys mewn eisteddle pan wnaeth cefnogwyr ddal cardiau yn yr awyr i ddangos patrwm y pabi.

Ond mae FIFA wedi penderfynu cymryd camau disgyblu yn erbyn Cymru beth bynnag, yn ogystal â Chymdeithas Bêl-droed Gogledd Iwerddon oedd hefyd heb wisgo'r pabi ar eu crysau.

Yn ogystal â'r cardiau mewn patrwm pabi, mae CBDC yn dweud bod FIFA hefyd yn ymchwilio i gefnogwyr yn yr eisteddle yn gwisgo pabi, aelod o'r llu arfog yn dal pabi wrth dwnel y chwaraewyr, a baner gyda phabi yn cael ei arddangos gan gefnogwyr cyn y gêm.

'Syndod a siom'

Mae disgwyl i banel disgyblu FIFA drafod y mater ar 9 Rhagfyr, ac mae gan CBDC hyd at ddydd Mawrth 29 Tachwedd i gyflwyno'u datganiad a'u tystiolaeth hwythau.

"Yn amlwg fel cymdeithas rydyn ni'n siomedig ac wedi'n synnu gan y newyddion," meddai prif weithredwr CBDC, Jonathan Ford.

"Ein bwriad ni ar benwythnos y cofio oedd i ddangos parch, ac rydyn ni'n teimlo ein bod ni wedi gwneud hynny yn y ffordd gywir.

"Fe wnaethon ni hefyd ddilyn rheolau a rheoliadau'r gystadleuaeth, a'r ohebiaeth gan FIFA yn gwahardd cais CBDC i adael i'r chwaraewyr wisgo symbol y pabi ar eu rhwymyn braich ar y cae.

"Rydyn ni'n siomedig yn benodol gyda'r cyhuddiad yn ymwneud â chefnogwyr yn yr eisteddle yn gwisgo pabi. Yn amlwg fel cymdeithas fe fyddwn ni'n herio'r cyhuddiadau hyn."

Dirwy neu golli pwyntiau?

Mae FIFA eisoes wedi dechrau camau disgyblu yn erbyn Lloegr a'r Alban, oedd wedi gwisgo pabi ar eu crysau pan wnaethon nhw wynebu ei gilydd ar 11 Tachwedd.

Mae rheolau FIFA yn gwahardd gwisgo cit sydd yn cynnwys datganiadau neu symbolau gwleidyddol, crefyddol neu bersonol mewn gemau rhyngwladol.

Ond mae rheoliadau diogelwch hefyd yn gwahardd "hyrwyddo neu gyhoeddi negeseuon gwleidyddol neu grefyddol" yn y stadiwm adeg gemau, sydd yn berthnasol i achos Cymru.

Mae BBC Sport ar ddeall bod FIFA hefyd wedi cyhuddo Cymru o dorri rheolau yn eu Côd Disgyblu yn ymwneud ag "ymddygiad amhriodol" y cefnogwyr.

Dywed y Côd Disgyblu fod y gymdeithas 'gartref' - yn yr achos hwn, CBDC - yn gyfrifol am ymddygiad y cefnogwyr, ac "yn dibynnu ar y sefyllfa, fe allen nhw gael dirwy".

Ond fe allai'r gosb fwyaf llym gynnwys colli pwyntiau yn eu grŵp rhagbrofol ar gyfer Cwpan y Byd 2018.

Ar hyn o bryd mae Cymru yn drydydd yn eu grŵp, pedwar pwynt y tu ôl i Weriniaeth Iwerddon sydd ar y brig.

Straeon perthnasol