Cwis: Hwyl fawr 2016!

hogia

Hwyl fawr i 2016! Rhwng popeth mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur i Cymru Fyw. Roedd hi'n flwyddyn etholiad, refferendwm ac yn haf hanesyddol i'n tîm pêl-droed cenedlaethol.

Dyma i chi rai o uchafbwyntiau yr adran Cylchgrawn yn ystod y flwyddyn. Rhowch gynnig ar y cwis i weld faint y'ch chi'n gofio:


1) "Yn ystod gêm ryngwladol rhywdro ro'n i isie mynd i'r tŷ bach. Yn yr 'huddle' hanner amser es i lawr ar un benglin a dechra' gwneud, ac yna cododd y bois a gadael fi yna ar fy nghwrcwd." Y digwyddiad a gododd y mwyaf o gywilydd ar ba un o enwogion y meysydd rygbi?

(a) Martyn Williams

(b) Mike Phillips

(c) Jonathan Davies

2) Pam bod y Fonesig Maggie Smith yn ddiolchgar am help gwraig o Ynys Môn?

(a) Roedd hi'n gyfrifol am greu ei gwisgoedd yn Downton Abbey

(b) Hi oedd yn canu'r piano yn The Lady With The Van

(c) Fe roddodd hi lifft i'r actores i seremoni wobrwyo BAFTA

3) Pa fand enillodd Cân i Gymru 2016?

(a) Cordia

(b) Calfari

(c) Candelas

4) Beth gododd gwrychyn Jo Blog ym mis Ebrill?

(a) Y safonau iaith newydd

(b) Cynlluniau i gynnal Eisteddfod Genedlaethol 2018 ar strydoedd Bae Caerdydd

(c) Y Deri Arms ar ei newydd wedd

5) Pa un o aelodau newydd y Pumed Cynulliad gafodd ei guro mewn etholiad blaenorol gan yr actor Dafydd Hywel a'r sylwebydd rygbi Alun Wyn Bevan?

(a) Sian Gwenllian

(b) Eluned Morgan

(c) Neil Hamilton

6) "Bellach, mae o'n gweiffio yng Ngogledd Cofea, fel un o hyffofwyf y tîm cenedlaethol, ac yn hen lawia efo Kim Jong-un (medda fo!)" Pa athrylith o'r byd pêl-droed ddywedodd hyn, ac at bwy mae o'n cyfeirio?

(a) Wali Tomos am Arthur Picton

(b) Cyn-reolwr Abertawe Francesco Guidolin am un o'i ragflaenwyr, Michael Laudrup

(c) Chris Coleman am Marc Wilmots, cyn-reolwr Gwlad Belg

7) Pa raglen deledu boblogaidd ddefnyddiodd deitlau Cymraeg i ddathlu llwyddiant Cymru yn Euro 2016?

(a) Bargain Hunt

(b) This Morning

(c) Loose Women

8) Beth oedd 'ar goll' yn y Gemau Olympaidd yn Rio?

(a) Y Ddraig Goch

(b) Beic Geraint Thomas

(c) Medal aur Jade Jones

9) Beth oedd yr enwau Cymraeg mwyaf poblogaidd i fechgyn a merched Cymru yn ôl ymchwil ddiweddara'r Swyddfa Ystadegau?

(a) Bryn a Nia

(b) Glyn a Bethan

(c) Dylan a Seren

10) "Mi wnawn ni B... yn llwyddiannus," meddai Andrew RT Davies wrth annerch cynhadledd y Ceidwadwyr. Beth?

(a) Brexit

(b) Brecwast

(c) Bresych

11) Beth sy'n od am draffordd yr M4?

(a) Dyma'r draffordd fwyaf cul yn Ewrop

(b) Dyma'r draffordd sydd â'r nifer lleiaf o arwyddion ffyrdd yn y byd

(c) Mae yna gyffordd ar goll

12) Pwy oedd gwrthrych yr hashnod #despitebeingtaughtinwelsh?

(a) Jamie Roberts

(b) Ioan Gruffudd

(c) Erin Richards


Atebion

1. (c) Jonathan Davies. Mi wnaeth o ei gyfaddefiad wrth Ateb y Galw ym mis Ionawr

2. (b) Dwylo Helen Davies o Borthaethwy sy'n cael eu gweld yn y ffilm yn canu'r piano

3. (a) Cordia gyda'r gân Dim ond Un

Image caption Cordia aeth â hi yng nghystadleuaeth Cân i Gymru 2016

4. (b) Y cynlluniau i gynnal Eisteddfod Genedlaethol 2018 ym Mae Caerdydd

5. (c) Crwt o Ddyffryn Aman yw Neil Hamilton. Cafodd ei guro gan Dafydd Hywel ac Alun Wyn mewn etholiad ysgol yn yr ysgol ramadeg yno.

6. (a) Foedd hwnna'n hawdd yn doedd? Fe chwafaeodd Wali Tomos (a Mf Picton!) fan bwysig yng ngwasanaeth Cymfu Fyw yn ystod Ewfo 2016. Dyma i chi flas ar y tic-tacs aeth â hogia'r 'dyn glo' yr holl ffordd i'r rownd gyn-derfynol.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Wali Tomos yn ysbrydoli hogia' Cymry cyn eu gêm agoriadol yn Euro 2016

7. (b) This Morning (neu 'Bore ma'). Mi geisiodd Phillip Schofield gyfarch y gwylwyr yn Gymraeg hefyd. Doedd ei gyd-gyflwynydd Holly Willoughby ddim mor ddewr!

8. (a) Y Ddraig Goch. Roedd 'na ddyfalu fod y faner wedi ei gwahardd, gan nad oedd hi i'w gweld yn amlwg wrth i'r Cymry ddathlu llwyddiant rhyfeddol.

9. (c) Dylan a Seren oedd yr enwau Cymraeg mwyaf poblogaidd i fabis yn 2015. Dim newid felly ers y flwyddyn flaenorol.

10. (b) Brecwast. Mi lithrodd y gair anghywir o wefusau Andrew RT Davies yn ystod ei araith. Brexit oedd o yn ei feddwl. Eglurodd yn ddiweddarach bod dyslecsia wedi bod yn broblem iddo ers blynyddoedd.

Image copyright AP

11. (c) Does yna ddim cyffordd 31... eto!

12. (a) Jamie Roberts


0-2 : Oeddech chi yn yr orsaf ofod gyda Tim Peake?

3-5 : Dal wedi meddwi ar lwyddiant Cymru yn Euro 2016?

6-8 : Wedi symud i Iwerddon ar ôl canlyniad y refferendwm?

9-11 : Diolch am fod yn ffyddlon i Cymru Fyw

12 : 'Dych chi wedi Trympio pawb!


Mi fydd gan Cymru Fyw ragor o gwisiau i'ch helpu i roi'r celloedd llwyd 'na ar waith yn 2017.

Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd!