Achos blacmel: 'Honiadau yn gelwydd'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae'r amddiffyniad wedi dechrau dadlau achos Farhan Mirza, sy'n wynebu cyhuddiadau o flacmel ac o ymosodiadau rhyw.

Mae Farhan Mirza, sy'n gweithio yng Ngholeg Gwent ym Mrynbuga, yn gwadu cyhuddiadau o flacmel, voyeuriaeth, dwyn, twyll a dau gyhuddiad o ymosodiadau rhyw gafodd eu cyflwyno wedi i dyst roi tystiolaeth yn gynt yn yr achos.

Dywedodd Mr Mirza ei fod wedi bod yn briod bedair gwaith, gan gynnwys unwaith am wythnos ac unwaith am ddiwrnod yn unig.

Yn ystod cyfweliad gyda'r heddlu, dywedodd bod llun ohono'n honni bod yn feddyg ar wefan baru shaadi.com yn "jôc".

Lluniau noeth

Fe welodd y rheithgor stethosgop du gafodd ei ddarganfod yng nghartre'r diffynnydd.

Dywedodd Mr Mirza wrth yr heddlu: "Efallai y byddai'n gwneud jôc... jôc ar y pryd."

Soniwyd yn y cyfweliad am honiadau gan un ddioddefwraig oedd yn honni i'r diffynnydd fygwth rhoi lluniau noeth ohoni ar wefan Facebook.

Atebodd Mr Mirza: "Nes i erioed wneud fideo ohoni hi."

'Celwydd'

Clywodd Llys y Goron Caerdydd gan gwnsler yr amddiffyn Andrew Taylor bod y diffynnydd wedi disgrifio'i hun fel "person sy'n ymwneud â thechnoleg gwybodaeth ar ei broffil ar wefan baru arall.

Pwysleisiodd Mr Taylor nad oedd sôn amdano'n bod yn feddyg ar y wefan honno.

Roedd Mr Mirza wedi dweud wrth yr heddlu bod pob un o'r rhai sy'n gwneud honiadau yn ei erbyn yn "dweud celwydd".

Mae Mr Mirza yn gwadu'r holl gyhuddiadau yn ei erbyn ac mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol